Obvestilo za potrdilo o živetju 2023

Pozor! Potrdilo o živetju je treba v letu 2023 je treba ponovno poslati v izvirniku s pismom.

Če kot oseba, upravičena do nemške pokojnine, živite v tujini, načeloma vsako leto prejmete obrazec za potrdilo o živetju z vašim obvestilom o prilagoditvi pokojnine.

Ti se v juniju/juliju 2023 strojno izdelajo in pošljejo.

Če prejemate več pokojnin različnih ponudnikov nemških pokojninskih zavarovanj, lahko prejmete več obrazcev za potrdilo o živetju z vašim obvestilo o prilagoditvi pokojnine. V tem primeru morate izpolniti vse za obrazce za potrdilo o živetju in jih poslati nazaj v izvirniku (ne prek faksa, ne prek e-pošte).

Če ste prejeli obvestilo o prilagoditvi pokojnine brez obrazca za potrdilo o živetju, potrdilo o živetju letos ni potrebno. Ni vam treba storiti ničesar.

Obvestilo: če živite v državi, s katero se izvede elektronska kompenzacija, potem potrdila o živetju ne dobivate redno.

Pri tem gre za naslednje države: Avstralija, Belgija, Bolgarija, Danska, Finska, Francija, Izrael, Italija, Hrvaška, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Švedska, Švica, Slovenija, Španija, Madžarska in Združeno kraljestvo.

a) Potrdilo o živetju prejmete po pošti

Če ste obrazec potrdila o živetju prejeli po pošti, potem preverite navedbe v delu A. Tam najdete svoje osebne podatke. Če so te ustrezne, potem lastnoročno podpišite potrdilo o živetju in poskrbite, da ga potrdi uradni organ (del B).

Če ti osebni podatki niso več ustrezni, nam v za to predvidenem polju navedite pravilne podatke, lastnoročno podpišite potrdilo o živetju in potrditi ga mora uraadni organ (del B).

Običajno so za potrditev dovoljeni naslednji organi

 • vsi uradi, kot so policija, mestne uprave (uradi za prijavo prebivalcev, uradi župana), zavodi za pokojninsko zavarovanje, zdravstvene zavarovalnice
 • finančne ustanove
 • župnijski uradi, rabinati
 • bolnišnice, Rdeči križ, poliklinike
 • notarji
 • nemška predstavništva v tujini (veleposlaništva, konzulati)
 • poleg tega lahko najdete urade za posamezne države, ki so prav tako dodatno odobrene na rentenservice.de/LB/FAQ

Nato ga pošljite nazaj v izvirniku s pismom na naslednji naslov (v obvestilu o prilagoditvi pokojnine uporabite priloženo ovojnico za vračilo): 

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Nemčija

Potrjeno potrdilo o živetju je predpogoj, da boste še naprej prejemali nemško pokojnino. Plačilo bom začasno ustavili, če obrazca ne bomo pravočasno prejeli do 13. 10. 2023.

b) Obvestilo o prilagoditvi pokojnine vam ni na voljo do sredine avgusta 2023

Če obvestila o prilagoditvi pokojnine ne prejmete do 18. avgusta 2023, se obrnite na službo Renten Service (natančne kontaktne podatke najdete na koncu teh podatkov) ali vašo pristojno ustanovo za pokojninsko zavarovanje in se pozanimajte, ali je letos potrebno potrdilo o živetju. Če imate potrdilo, da je letos potrebno potrdilo o živetju, boste ustrezen obrazec našli na naši spletni strani: rentenservice.de/LB/form

Izpolnite potrdilo o živetju, lastnoročno ga podpišite in poskrbite, da ga potrdi uradni organ.

Običajno so za potrditev dovoljeni naslednji organi

 • vsi uradi, kot so policija, mestne uprave (uradi za prijavo prebivalcev, uradi župana), zavodi za pokojninsko zavarovanje, zdravstvene zavarovalnice
 • finančne ustanove
 • župnijski uradi, rabinati
 • bolnišnice, Rdeči križ, poliklinike
 • notarji
 • nemška predstavništva v tujini (veleposlaništva, konzulati)
 • poleg tega lahko najdete urade za posamezne države, ki so prav tako dodatno odobrene na rentenservice.de/LB/FAQ

Nato ga pošljite nazaj v izvirniku s pismom na naslednji naslov:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Nemčija

Potrjeno potrdilo o živetju je predpogoj, da boste še naprej prejemali nemško pokojnino. Plačilo bom začasno ustavili, če obrazca ne bomo pravočasno prejeli do 13. 10. 2023.

c) Oseba, upravičena do pokojnine, ni sposobna sama izpolniti in/ali podpisati potrdilo o živetju

Če upravičena oseba, upravičena do pokojnine zaradi nezmožnosti pisanja ne more sama izpolniti potrdila o živetju, je treba predložiti potrdilo s potrdilom o živetju.

Če upravičena oseba, upravičena do pokojnine, zaradi zdravstvenih razlogov ne more sama izpolniti potrdila o življenju, je treba v delu B vnesti osebo, ki se je obrnila na uradni organ. Ustrezno dokazilo (npr. zdravniško spričevalo) je treba priložiti potrdilu o živetju.

d) Oseba, upravičena do pokojnine, je pokojna

Prosimo, da datum smrti osebe, upravičene do pokojnine, čim prej pošljete službi Renten Service.

Če lahko, prosimo, uporabite obvestilo o spremembi službe Renten Service.

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Nemčija
Telefon: +49221 56 92-777
Spletna stran: rentenservice.de/LB