Napomena za Potvrdu o životu 2023

Pažnja! U 2023. godini potvrda o životu moraće ponovo da se pošalje u originalu putem pisma.

Ako Vi, kao lice s pravom na penziju nemačkog osiguranja, živite u inostranstvu, načelno svake godine dobijate obrazac za potvrdu o životu zajedno sa informacijom o usklađivanju penzije.

Ovi dopisi se u periodu jun/jul 2023. mašinski izrađuju i šalju.

Ukoliko dobijate više penzija od različitih penzionih osiguranja, moguće je da će Vam, zajedno sa informacijom o usklađivanju penzije, biti poslato više obrazaca za potvrdu o životu. U tom slučaju morate da popunite sve obrasce za potvrdu o životu i original (ne putem faksa ili e-pošte) pošaljete nazad.

Ukoliko ste dobili informacije o usklađivanju penzije bez obrasca za potvrdu o životu, znači da potvrda o životu za tu godinu nije potrebna. Nije potrebno da bilo šta preduzimate.

Napomena: Ukoliko živite u zemlji u kojoj je sprovedeno elektronsko usklađivanje, nećete redovno dobijati potvrdu o životu.

Ovde se radi o sledećim zemljama: Australija, Belgija, Bugarska, Danska, Finska, Francuska, Izrael, Italija, Hrvatska, Luksemburg, Holandija, Austrija, Poljska, Švedska, Švajcarska, Slovenija, Španija, Mađarska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

a) Dobili ste potvrdu o životu putem pošte

Ukoliko ste dobili obrazac Potvrde o životu poštom, proverite navode u delu A. Tu se nalaze Vaši lični podaci. Ako su ove informacije tačne, molimo Vas da svojeručno potpišete Potvrdu o životu, a zatim je odnesite na potvrđivanje od strane odgovarajućeg državnog organa (deo B).

Ukoliko podaci više nisu tačni. molimo Vas da u za to predviđeno polje unesete tačne podatke, svojeručno potpišete potvrdu o životu i odnesete na potvrđivanje od strane odgovarajućeg državnog organa (deo B).

Priznaje se overa sledećih državnih organa

 • svi organi, kao što su policija, gradske uprave (kancelarije za prijavu stanovništva, kancelarije gradonačelnika), ustanove penzijskog osiguranja, fondovi zdravstvenog osiguranja
 • finansijske institucije
 • parohijske kancelarije, rabinati
 • bolnice, Crveni krst, poliklinike
 • notari
 • nemačka predstavništva u inostranstvu (ambasade, konzulati)
 • pored toga, postoje i mesta specifična za neke zemlje koja su dodatno dozvoljena i mogu se naći na rentenservice.de/LB/FAQ

Zatim pošaljite potvrdu o životu u originalu u koverti za pismo na sledeću adresu (koristite priloženi koverat za povratne pošiljke Vašeg obaveštenja o usklađivanju penzije): 

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Nemačka

Potvrđena potvrda o životu je preduslov za dalju isplatu Vaše nemačke penzije. Ukoliko potpuno popunjeni obrazac ne pristigne na vreme, do 13.10.2023, prestaćemo sa isplatom penzije.

b) Potvrda o životu Vam nije poslata do sredine avgusta 2023.

Ako Vam informacije o usklađivanju penzije nisu stigle do 18. avgusta 2023, kontaktirajte Penzijski servis (tačni podaci za kontakt nalaze se na kraju ovih informacija) ili Vaše nadležno penzijsko osiguranje i raspitajte se da li je za tu godinu potrebna potvrda o životu. Ukoliko dobijete potvrdu da je za tu godinu potrebna potvrda o životu, odgovarajući obrazac pronaći ćete na našoj internet stranici: rentenservice.de/LB/form

Molimo Vas da popunite Potvrdu o životu, svojeručno je potpišete i odnesete na overu od strane odgovarajućeg državnog organa.

Priznaje se overa sledećih državnih organa

 • svi organi, kao što su policija, gradske uprave (kancelarije za prijavu stanovništva, kancelarije gradonačelnika), ustanove penzijskog osiguranja, fondovi zdravstvenog osiguranja
 • finansijske institucije
 • parohijske kancelarije, rabinati
 • bolnice, Crveni krst, poliklinike
 • notari
 • nemačka predstavništva u inostranstvu (ambasade, konzulati)
 • pored toga, postoje i mesta specifična za neke zemlje koja su dodatno dozvoljena i mogu se naći na rentenservice.de/LB/FAQ

Zatim pošaljite potvrdu o životu u originalu u koverti za pismo na sledeću adresu:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Nemačka

Potvrđena potvrda o životu je preduslov za dalju isplatu Vaše nemačke penzije. Ukoliko potpuno popunjeni obrazac ne pristigne na vreme, do 13.10.2023, prestaćemo sa isplatom penzije.

c) osoba koja je nosilac prava na penziju nije u stanju da sama popuni i/ili potpiše Potvrdu o životu

Ukoliko osoba koja je nosilac prava na penziju, usled gubitka sposobnosti pisanja, nije u stanju sama da popuni Potvrdu o životu, uz Potvrdu o životu mora se priložiti i potvrda o tome.

Ako osoba koja je nosilac prava na penziju iz zdravstvenih razloga nije u stanju sama da popuni Potvrdu o životu, u delu B treba navesti osobu koja je Potvrdu o životu donela državnom organu na overu. Odgovarajući dokaz (npr. lekarsko opravdanje) mora se priložiti uz Potvrdu o životu.

d) Osoba s pravom na penziju je preminula

Molimo Vas da što pre pošaljete Penzijskom servisu datum smrti.

Ako ste u mogućnosti da to uradite, molimo Vas da koristite obaveštenje o promeni za Penzijski servis.

 

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Nemačka
Telefon:   +49 221 56 92-777
Internet: rentenservice.de/LB