Ενημέρωση για τη Βεβαίωση Ζωής 2024

Εάν διαμένετε στο εξωτερικό και είστε δικαιούχος γερμανικής σύνταξης, λαμβάνετε ετησίως το έντυπο για τη Βεβαίωση Ζωής μαζί με την ειδοποίηση προσαρμογής της σύνταξής σας.

Αυτά τα έγγραφα θα συνταχθούν μηχανογραφικά και θα αποσταλούν κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου/Ιουλίου 2024.

Από το 2024, θα προσφέρεται επίσης το ψηφιακό πιστοποιητικό ζωής παγκοσμίως. Εάν υποβάλετε επιτυχώς το ψηφιακό πιστοποιητικό, δεν χρειάζεται πλέον να αποστέλλετε επιπρόσθετα την έντυπη Βεβαίωση Ζωής ταχυδρομικώς! Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένης της επιστολής για το ψηφιακό πιστοποιητικό ζωής) περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση προσαρμογής της σύνταξής σας. Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες βήμα προς βήμα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.rentenservice.de/DLN

Υπόδειξη: Εάν ζείτε στη Γερμανία ως άτομο που δικαιούται γερμανική σύνταξη και έχετε τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό, θα λαμβάνετε το έντυπο για τη Βεβαίωση Ζωής και την επιστολή για το εναλλακτικό ψηφιακό πιστοποιητικό ζωής με την ειδοποίηση προσαρμογής της σύνταξής σας κάθε χρόνο από το 2024 και μετά.

Εάν λαμβάνετε περισσότερες από μία συντάξεις, ενδέχεται να απαιτούνται περισσότερα από ένα πιστοποιητικά ζωής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας αποσταλούν περισσότερα έντυπα Βεβαίωσης Ζωής 2024 ή επιστολές ψηφιακού πιστοποιητικού ζωής 2024 με την ειδοποίηση προσαρμογής της σύνταξής σας.

Παρακαλούμε, υποβάλετε όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ζωής. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε

 • να συμπληρώσετε όλα τα έντυπα Βεβαίωσης Ζωής του 2024, να βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής σας σε έναν επίσημο φορέα και να στείλετε πίσω τα πρωτότυπα ταχυδρομικώς ή
 • να υποβάλετε το ψηφιακό πιστοποιητικό ζωής 2024 για κάθε σύνταξη

Προσοχή: Απαγορεύεται η αποστολή της Βεβαίωσης Ζωής μέσω email ή φαξ.
Εάν επομένως λάβετε μια ειδοποίηση προσαρμογής της σύνταξης χωρίς το έντυπο Βεβαίωσης Ζωής, δεν θα απαιτείται Βεβαίωση Ζωής για το έτος αυτό. Στην περίπτωση αυτή, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα περαιτέρω.
 

Υπόδειξη: Είμαστε τεχνικά δικτυωμένοι με τις ακόλουθες χώρες, έτσι ώστε γενικά να παραλείπεται η Βεβαίωση Ζωής: Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία, Σουηδία, Ελβετία, Σλοβενία, Ισπανία, Ουγγαρία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτείται ακόμη η υποβολή πιστοποιητικού ζωής. Σε αυτήν την περίπτωση θα λάβετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα μαζί με την ειδοποίηση αναπροσαρμογής της σύνταξής σας.

α) Λάβατε τη Βεβαίωση Ζωής μέσω ταχυδρομείου

Παρακαλούμε υπογράψτε ιδιόχειρα τη Βεβαίωσης Ζωής στο Μέρος Α2 και βεβαιώστε το γνήσιο της υπογραφής σας σε μια δημόσια υπηρεσία στο Μέρος Β.

Οι παρακάτω υπηρεσίες έχουν κατά κανόνα την αρμοδιότητα να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής

 • Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, όπως η αστυνομία, οι δήμοι (δημοτικές υπηρεσίες εγγραφής κατοίκων, δημαρχεία), οι φορείς συνταξιοδοτικής ασφάλισης, τα ταμεία υγείας
 • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Ενορίες, ραβινικές συναγωγές
 • Ερυθρός Σταυρός
 • Γερμανικές διπλωματικές αποστολές (πρεσβείες, προξενεία)
 • Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε ειδικές υπηρεσίες για κάθε χώρα, οι οποίες είναι αρμόδιες, στη διεύθυνση www.rentenservice.de/LB/FAQ

Ελέγξτε επίσης τις πληροφορίες στο Μέρος Α1. Εκεί θα βρείτε τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν ισχύουν, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο σε αυτήν την ενότητα.  Εάν δεν ισχύουν πλέον αυτά τα στοιχεία, συμπληρώστε τα σωστά στοιχεία στο πεδίο που υπάρχει για τον σκοπό αυτό.

Στη συνέχεια στείλτε πίσω τα έγγραφα αυτά στο πρωτότυπο ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση (για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε τον φάκελο επιστροφής που συνοδεύει την ειδοποίηση προσαρμογής της σύνταξής σας):

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Γερμανία

Η Βεβαίωση Ζωής με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής αποτελεί προϋπόθεση για να συνεχίσετε να λαμβάνετε τη γερμανική σύνταξή σας. Σε περίπτωση που δεν λάβουμε έγκαιρα το έντυπο έως τις 18/10/2024, θα παύσουμε τις πληρωμές της σύνταξής σας.

β) Δεν έχετε λάβει την Ειδοποίηση Προσαρμογής της Σύνταξης έως τις αρχές του Αυγούστου 2024

Εάν δεν λάβετε την Ειδοποίηση Προσαρμογής της Σύνταξης έως τις 02 Αυγούστου 2024, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Συντάξεων (μπορείτε να βρείτε τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος της παρούσας ενημερωτικής επιστολής) ή με τον αρμόδιο φορέα συνταξιοδοτικής ασφάλισης και ενημερωθείτε, εάν απαιτείται Βεβαίωση Ζωής για το έτος αυτό. Εάν επιβεβαιωθεί ότι η Βεβαίωση Ζωής είναι απαραίτητη για το έτος αυτό, μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο έντυπο στον ιστότοπο: www.rentenservice.de/LB/Formblatt

Συμπληρώστε τη Βεβαίωση Ζωής, υπογράψτε την ιδιόχειρα και βεβαιώστε το γνήσιο της υπογραφής σας σε μια δημόσια υπηρεσία.

Οι παρακάτω υπηρεσίες έχουν κατά κανόνα την αρμοδιότητα να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής

 • Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, όπως η αστυνομία, οι δήμοι (δημοτικές υπηρεσίες εγγραφής κατοίκων, δημαρχεία), οι φορείς συνταξιοδοτικής ασφάλισης, τα ταμεία υγείας
 • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Ενορίες, ραβινικές συναγωγές
 • Ερυθρός Σταυρός
 • Γερμανικές διπλωματικές αποστολές (πρεσβείες, προξενεία)
 • Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε ειδικές υπηρεσίες για κάθε χώρα, οι οποίες είναι αρμόδιες, στη διεύθυνση www.rentenservice.de/LB/FAQ

Στη συνέχεια στείλτε πίσω τα έγγραφα αυτά στο πρωτότυπο ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Γερμανία

Η Βεβαίωση Ζωής με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής αποτελεί προϋπόθεση για να συνεχίσετε να λαμβάνετε τη γερμανική σύνταξή σας. Σε περίπτωση που δεν λάβουμε έγκαιρα το έντυπο έως τις 18/10/2024, θα παύσουμε τις πληρωμές της σύνταξής σας.

γ) Ο/Η δικαιούχος σύνταξης δεν μπορεί να γράψει λόγω ανικανότητας / αναλφαβητισμού

Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να προσκομιστεί αντίστοιχη βεβαίωση στο Μέρος C1 της Βεβαίωσης Ζωής.

δ) Ο/Η δικαιούχος λήψης σύνταξης δεν μπορεί να εμφανιστεί αυτοπροσώπως σε αρμόδια υπηρεσία

Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να προσκομιστεί αντίστοιχη βεβαίωση στο Μέρος C1 της Βεβαίωσης Ζωής και να συμπληρωθούν στο Μέρος C2 τα στοιχεία του ατόμου που εμφανίστηκε στην αρμόδια υπηρεσία.

ε) Ο/Η δικαιούχος λήψης σύνταξης έχει αποβιώσει

Λυπούμαστε που θρηνείτε το θάνατο ενός αγαπημένου σας προσώπου και δεν θέλουμε να σας προκαλέσουμε περισσότερη ταλαιπωρία από όσο χρειάζεται.

Εάν εσείς ή το γραφείο τελετών μάς έχετε ήδη ειδοποιήσει για το θάνατο του/της δικαιούχου λήψης σύνταξης, τότε η ειδοποίησή σας δεν καθιστά αναγκαία πλέον την αποστολή της ειδοποίησης προσαρμογής συμπεριλαμβανομένου ενός αιτήματος για ετήσιο πιστοποιητικό ζωής. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα περαιτέρω.

Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε την «Ειδοποίηση τροποποίησης στοιχείων πιστοποιητικού ζωής» και στείλτε τη συμπληρωμένη στη διεύθυνση:

Για συνταξιούχους που ζουν στη Γερμανία

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
13497 Berlin
Γερμανία

Για συνταξιούχους που ζουν εκτός Γερμανίας

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
13496 Berlin
Γερμανία

Μπορείτε να βρείτε τη φόρμα εδώ την ειδοποίηση τροποποίησης στοιχείων