Υπόδειξη για τη Βεβαίωση Ζωής 2023

Προσοχή! Η Βεβαίωση Ζωής πρέπει να υποβληθεί το 2023 ξανά στο πρωτότυπο μέσω επιστολής.

Εάν διαμένετε στο εξωτερικό και είστε δικαιούχος γερμανικής σύνταξης, λαμβάνετε ετησίως το έντυπο για τη Βεβαίωση Ζωής μαζί με την ειδοποίηση προσαρμογής της σύνταξής σας.

Αυτά τα έγγραφα θα συνταχθούν μηχανογραφικά και θα αποσταλούν κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου/Ιουλίου 2023.

Εάν λαμβάνετε περισσότερες από μία συντάξεις από διαφορετικούς γερμανικούς φορείς συνταξιοδοτικής ασφάλισης, μπορεί να σας αποσταλούν πολλά έντυπα για τη Βεβαίωση Ζωής μαζί με την ειδοποίηση προσαρμογής της σύνταξής σας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα έντυπα για τις Βεβαιώσεις Ζωής και να τις στείλετε πίσω στο πρωτότυπο (όχι μέσω φαξ ή email).

Εάν λάβετε μια ειδοποίηση προσαρμογής της σύνταξης χωρίς το έντυπο της Βεβαίωσης Ζωής, δεν θα απαιτείται Βεβαίωση Ζωής για το έτος αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία άλλη ενέργεια.

Υπόδειξη: Εάν διαμένετε μόνιμα σε μια χώρα, με την οποία υπάρχει ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, δεν λαμβάνετε τακτικά μια Βεβαίωση Ζωής.

Αυτές είναι οι εξής χώρες: Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ισραήλ, Ιταλία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία, Σουηδία, Ελβετία, Σλοβενία, Ισπανία, Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

α) Λαμβάνετε τη Βεβαίωση Ζωής μέσω ταχυδρομείου

Εάν λάβατε το έντυπο της Βεβαίωσης Ζωής ταχυδρομικώς, ελέγξτε τα στοιχεία στο Μέρος A. Εκεί μπορείτε να βρείτε όλα τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν τα στοιχεία αυτά είναι σωστά, υπογράψτε ιδιόχειρα τη Βεβαίωση Ζωής, βεβαιώστε τη γνησιότητα της υπογραφής σας σε μια δημόσια υπηρεσία (Μέρος B).

Εάν δεν ισχύουν πλέον αυτά τα στοιχεία, συμπληρώστε τα σωστά στοιχεία στο πεδίο που υπάρχει για τον σκοπό αυτό, υπογράψτε ιδιόχειρα τη Βεβαίωση Ζωής και βεβαιώστε τη γνησιότητα της υπογραφής σας σε μια δημόσια υπηρεσία (Μέρος B).

Οι παρακάτω υπηρεσίες έχουν κατά κανόνα την αρμοδιότητα να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής

 • όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, όπως η αστυνομία, οι δήμοι (δημοτικές υπηρεσίες εγγραφής κατοίκων, δημαρχεία), οι φορείς συνταξιοδοτικής ασφάλισης, τα ταμεία υγείας
 • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Ενορίες, ραβινικές συναγωγές
 • Νοσοκομεία, ο Ερυθρός Σταυρός, υγειονομικά κέντρα
 • Συμβολαιογραφεία
 • Γερμανικές διπλωματικές αποστολές (πρεσβείες, προξενεία)
 • Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε ειδικές υπηρεσίες για κάθε χώρα, οι οποίες είναι αρμόδιες, στη διεύθυνση rentenservice.de/LB/FAQ

Στη συνέχεια στείλτε πίσω τα έγγραφα αυτά στο πρωτότυπο ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση (για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε τον φάκελο επιστροφής που συνοδεύει την ειδοποίηση προσαρμογής της σύνταξής σας): 

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Γερμανία

Η Βεβαίωση Ζωής με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής αποτελεί προϋπόθεση για να συνεχίσετε να λαμβάνετε τη γερμανική σύνταξή σας. Σε περίπτωση που δεν λάβουμε έγκαιρα το έντυπο έως τις 13/10/2023, θα παύσουμε τις πληρωμές.

β) Δεν έχετε λάβει την Ειδοποίηση Προσαρμογής της Σύνταξης έως τα μέσα Αυγούστου 2023

Εάν δεν λάβετε την Ειδοποίηση Προσαρμογής της Σύνταξης έως τις 18 Αυγούστου 2023, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Συντάξεων (μπορείτε να βρείτε τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος της παρούσας ενημερωτικής επιστολής) ή με τον αρμόδιο φορέα συνταξιοδοτικής ασφάλισης και ενημερωθείτε, εάν απαιτείται Βεβαίωση Ζωής για το έτος αυτό. Εάν επιβεβαιωθεί ότι η Βεβαίωση Ζωής είναι απαραίτητη για το έτος αυτό, μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο έντυπο στον ιστότοπο: rentenservice.de/LB/form

Συμπληρώστε τη Βεβαίωση Ζωής, υπογράψτε την ιδιόχειρα και βεβαιώστε τη γνησιότητα της υπογραφής σας σε μια δημόσια υπηρεσία.

Οι παρακάτω υπηρεσίες έχουν κατά κανόνα την αρμοδιότητα να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής

 • όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, όπως η αστυνομία, οι δήμοι (δημοτικές υπηρεσίες εγγραφής κατοίκων, δημαρχεία), οι φορείς συνταξιοδοτικής ασφάλισης, τα ταμεία υγείας
 • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Ενορίες, ραβινικές συναγωγές
 • Νοσοκομεία, ο Ερυθρός Σταυρός, υγειονομικά κέντρα
 • Συμβολαιογραφεία
 • Γερμανικές διπλωματικές αποστολές (πρεσβείες, προξενεία)
 • Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε ειδικές υπηρεσίες για κάθε χώρα, οι οποίες είναι αρμόδιες, στη διεύθυνση rentenservice.de/LB/FAQ

Στη συνέχεια στείλτε πίσω τα έγγραφα αυτά στο πρωτότυπο ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Γερμανία

Η Βεβαίωση Ζωής με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής αποτελεί προϋπόθεση για να συνεχίσετε να λαμβάνετε τη γερμανική σύνταξή σας. Σε περίπτωση που δεν λάβουμε έγκαιρα το έντυπο έως τις 13/10/2023, θα παύσουμε τις πληρωμές.

γ) Ο/Η δικαιούχος λήψης σύνταξης δεν είναι σε θέση να συμπληρώσει και/ή να υπογράψει ο ίδιος/η ίδια τη Βεβαίωση Ζωής

Εάν ο/η δικαιούχος σύνταξης δεν είναι σε θέση να συμπληρώσει ο ίδιος / η ίδια τη Βεβαίωση Ζωής λόγω ανικανότητας / αναλφαβητισμού, η Βεβαίωση Ζωής πρέπει να υποβληθεί μαζί με μια σχετική βεβαίωση.

Εάν ο/η δικαιούχος σύνταξης δεν είναι σε θέση να συμπληρώσει ο ίδιος / η ίδια τη Βεβαίωση Ζωής λόγω προβλημάτων υγείας, πρέπει να συμπεριληφθούν στο Μέρος Β τα στοιχεία του προσώπου, το οποίο εμφανίστηκε στη δημόσια υπηρεσία αντί του/της δικαιούχου. Το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. ιατρικό πιστοποιητικό) πρέπει να υποβληθεί μαζί με τη Βεβαίωση Ζωής.

δ) Ο/Η δικαιούχος λήψης σύνταξης έχει αποβιώσει

Παρακαλούμε να ενημερώσετε την Υπηρεσία Συντάξεων για την ημερομηνία θανάτου του δικαιούχου λήψης σύνταξης το συντομότερο δυνατόν.

Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε για τον σκοπό αυτό την Ειδοποίηση Τροποποίησης Στοιχείων της Υπηρεσίας Συντάξεων:

Επικοινωνία:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Γερμανία
Τηλέφωνο:   +49 221 56 92-777
Ιστότοπος:  rentenservice.de/LB