Vejledning vedrørende leveattest 2023

Bemærk! Den originale leveattest skal igen indsendes pr. brev i 2023.

Hvis du bor i udlandet og er berettiget til en tysk pensionsydelse, vil du normalt hvert år modtage leveattestformularen sammen med din meddelelse om pensionsregulering.

Disse genereres automatisk og sendes i perioden juni/juli 2023.

Hvis du modtager flere pensioner fra forskellige pensionsforsikringsselskaber, kan du muligvis få tilsendt flere leveattestformularer sammen med din meddelelse om pensionsregulering. I så fald skal du udfylde alle leveattestformularerne og sende dem tilbage i original (ikke pr. fax eller e-mail).

Hvis du har modtaget en meddelelse om pensionsregulering, uden at leveattestformularen er vedlagt, er en leveattest ikke påkrævet i år. Du behøver ikke foretage dig yderligere.

OBS: Hvis du bor i et land, hvor udligning sker elektronisk, modtager du ikke regelmæssigt en leveattest.

Det drejer sig om følgende lande: Australien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrig, Israel, Italien, Kroatien, Luxembourg, Holland, Østrig, Polen, Sverige, Schweiz, Spanien, Ungarn og Det Forenede Kongerige.

a) Du modtager leveattesten pr. post

Hvis du har modtaget leveattestformularen med post, bedes du kontrollere oplysningerne i del A. Heraf fremgår alle de oplysninger, vi har om dig. Hvis oplysningerne er korrekte, skal du personligt underskrive leveattesten og få den attesteret af en relevant myndighed (del B).

Hvis disse ikke længere er korrekte, bedes du angive de korrekte oplysninger i det dertil indrettede felt, underskrive leveattesten personligt og få den attesteret af en relevant myndighed (del B).

Følgende myndigheder godkendes regelmæssigt til attestering

 • alle myndigheder, f.eks. politiet, kommuner (folkeregister, borgmesterkontorer), pensionsforsikringsselskaber, sygeforsikringsselskaber
 • Pengeinstitutter
 • Sogne, rabbinerembeder
 • Sygehuse, Røde Kors, Polioklinikker
 • Notarer
 • tyske repræsentationer i udlandet (ambassader, konsulater)
 • desuden kan du på rentenservice.de/LB/FAQ finde de landespecifikke myndigheder, der også er godkendt.

Afslutningsvis bedes du sende denne som original pr. brev til følgende adresse (brug den vedlagte returkuvert i din meddelelse om pensionsregulering): 

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Tyskland

Den bekræftede leveattest er en forudsætning for fortsat udbetaling af tysk pension. Betalingerne ophører, hvis vi ikke rettidigt modtager formularen inden 13.10.2023.

b) Du har ikke modtaget en meddelelse om pensionsregulering inden midten af august 2023

Hvis du ikke har modtaget meddelelsen om pensionsregulering senest den 18. august 2023, skal du kontakte Renten Service (de nøjagtige kontaktoplysninger findes sidst i denne information) eller dit ansvarlige pensionsforsikringsselskab og høre, om der kræves en leveattest i år. Hvis du har fået bekræftet, at der kræves en leveattest i år, kan du finde den relevante formular på vores websted: rentenservice.de/LB/form

Udfyld leveattesten, underskriv den personligt, og få den attesteret af en relevant myndighed.

Følgende myndigheder godkendes regelmæssigt til attestering

 • alle myndigheder, f.eks. politiet, kommuner (folkeregister, borgmesterkontorer), pensionsforsikringsselskaber, sygeforsikringsselskaber
 • Pengeinstitutter
 • Sogne, rabbinerembeder
 • Sygehuse, Røde Kors, Polioklinikker
 • Notarer
 • tyske repræsentationer i udlandet (ambassader, konsulater)
 • desuden kan du på rentenservice.de/LB/FAQ finde de landespecifikke myndigheder, der også er godkendt.

Afslutningsvis bedes du sende denne som original pr. brev til følgende adresse:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Tyskland

Den bekræftede leveattest er en forudsætning for fortsat udbetaling af tysk pension. Betalingerne ophører, hvis vi ikke rettidigt modtager formularen inden 13.10.2023.

c) Pensionsberettigede personer, der ikke selv er i stand til at udfylde og/eller underskrive leveattesten

Hvis den pensionsberettigede person på grund af manglende skrivefærdigheder ikke er i stand til selv at udfylde leveattesten, skal denne ledsages af en attestation.

Hvis den pensionsberettigede person af sundhedsmæssige årsager ikke er i stand til selv at udfylde leveattesten, anføres i del B den person ved den relevante myndighed, som har behandlet sagen. Tilsvarende dokumentation (f.eks. lægeerklæring) skal vedlægges leveattesten.

d) Den pensionsberettigede person er afgået ved døden

Dødsdato for den pensionsberettigede person meddeles hurtigst muligt til Renten Service.

Hvis det er muligt, benyttes Ændringsmeddelelse til Renten Service.

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Tyskland
Telefon:   +49 221 56 92-777
Websted:  rentenservice.de/LB