Zum Seiteninhalt

Informacja na temat oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych 2022

Uwaga! Potwierdzenie oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych jest konieczne również w 2022 roku!

Jeśli jako osoba uprawniona do świadczeń emerytalnych pobierają Państwo niemieckie świadczenie emerytalne za granicą, otrzymują Państwo co roku oświadczenie o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych, które jest rozsyłane od czerwca. Należy je podpisać, uzyskać urzędowe potwierdzenie i odesłać w oryginale do Deutsche Post AG Renten Service.

Informacja: W przypadku osób mieszkających w kraju, w którym przeprowadza się elektroniczną weryfikację, nie będą one regularnie otrzymywać oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych.

Są to następujące kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Izrael, Luksemburg, Niderlandy, Polska, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

W przypadku otrzymania informacji o dostosowaniu świadczeń emerytalnych bez formularza oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych oznacza to, że oświadczenie o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych nie jest w danym roku wymagane. W takim przypadku nie trzeba podejmować żadnych czynności.

a) Oświadczenie o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych przesłane drogą pocztową

Jeżeli formularz oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych został wysłany pocztą, należy sprawdzić informacje w części A. Znajdują się tam wszystkie dane na temat Państwa osoby, które są nam znane. Jeżeli są one prawidłowe, prosimy własnoręcznie podpisać oświadczenie w części A, uzyskać potwierdzenie tego faktu przez organ urzędowy (część B) i odesłać oświadczenie na adres Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Dokładne dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszej informacji.

Prosimy o przekazanie oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych najpóźniej do 14 października 2022 r. do działu Renten Service.

b) Oświadczenie o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych nie jest dostępne do połowy sierpnia 2022 r.

Jeżeli informacja o dostosowaniu świadczeń emerytalnych i oświadczenie o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych nie dotarły do Państwa do połowy sierpnia 2022 roku, można również pobrać oświadczenie samodzielnie z centrum pobierania Renten Service. Tutaj można uzyskać dostęp do swojego formularza.

Prosimy o wypełnienie oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych, własnoręczne podpisanie go i uzyskanie potwierdzenia przez organ urzędowy. Prosimy odesłać oświadczenie na adres Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Dokładne dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszej informacji.

W przypadku braku dostarczenia oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych do najpóźniej 14 października 2022 r. wypłata świadczeń emerytalnych zostanie wstrzymana!

c) Osoby uprawnione do pobierania świadczeń emerytalnych nie są w stanie samodzielnie wypełnić i podpisać oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych

Jeżeli osoba uprawniona do pobierania świadczeń emerytalnych z powodu niezdolności do pisania nie jest w stanie samodzielnie wypełnić oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych, należy wraz z oświadczeniem przedłożyć odpowiednie zaświadczenie.

Jeżeli osoba uprawniona do pobierania świadczeń emerytalnych ze względów zdrowotnych nie jest w stanie samodzielnie wypełnić oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych, w części B należy wpisać osobę, która stawiła się w organie urzędowym. Odpowiedni dowód (np. zaświadczenie lekarskie) należy przedłożyć wraz z oświadczeniem o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych.

d) Jeśli osoba uprawniona do świadczeń emerytalnych zmarła

Prosimy o jak najszybsze przesłanie daty śmierci do Renten Service.

Jeśli mają Państwo taką możliwość, prosimy skorzystać z powiadomienia o zmianie Renten Service.

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Niemcy

Telefon: +49 (0)221 5692-777
Telefaks: +49 (0)69 6530 1510 865
E-mail:
LB2022@deutschepost.de