Zum Seiteninhalt

Merknader om livssertifikat for 2021

Hvis du har rett på tysk pensjon og er bosatt i utlandet, er du sannsynligvis kjent med den årlige leveattesten som du mottar fra juni og må returene i signert tilstand til Deutsche Post AG Renten Service.

På grunn av koronaviruset er både enkeltpersoners bevegelsesfrihet og publikumstrafikk på offentlige kontorer, i banker og lignende sterkt begrenset. Ettersom mulighetene for attestering av en leveattest er sterkt begrenset, har de tyske pensjonsleverandørene og Deutsche Post AG, Renten Service blitt enige om å forenkle leveattesten for 2021 slik det oså ble gjort i 2020 (se avsnitt a–c)

Merknad: Hvis du bor i et land som det er innført en elektronisk avstemming med, mottar du normalt ikke et livssertifikat.

Dette gjelder følgende land: Belgia, Bulgaria, Danmark, Finland, Israel, Italia, Kroatia, Luxemburg, Nederland,  Spania, Sveits, Sverige og Østerrike.

Hvis du også har mottatt en melding om pensjonsjustering uten leveattestskjemaet, er det ikke nødvendig med en leveattest i inneværende år. Da behøver du ikke foreta deg noe mer.

a) Du har mottatt livssertifikatet i posten

Når du har mottatt skjemaet for livssertifikatet i posten, må du kontrollere opplysningene i del A. Der finner du all informasjon vi har om deg. Hvis disse stemmer, skriver du under livssertifikatet selv og returnerer det til Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Nøyaktige kontaktdata finner du på slutten av dette skrivet.

Vennligst returner leveattesten til Renten Service innen 15. oktober 2021.

b) Livssertifikatet foreligger ikke innen midten av august 2021

Hvis du ikke har mottatt livssertifikatskjemaet innen midten av august 2021, kan du laste ned livssertifikatet fra nedlastingssiden hos pensjonstjenesten. Her kommer du til skjemaet.

Vennligst fyll ut livssertifikatet og skriv under skjemaet selv. Returner livssertifikatet til Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Nøyaktige kontaktdata finner du på slutten av dette skrivet.

Hvis vi ikke mottar leveattesten din innen 15. oktober 2021, blir pensjonsutbetalingen stanset!

c) Pensjonsberettigede som ikke er i stand til å fylle ut og skrive under livssertifikatet selv

Hvis den pensjonsberettigede personen for øyeblikket ikke er i stand til å fylle ut livssertifikatet selv, kan en slektning eller person med fullmakt fylle ut og skrive under skjemaet.

I dette tilfellet ber vi om personalia (for- og etternavn, fødselsdato, pikenavn, adresse) fra personen som registrerer informasjonen om pensjonsberettigelsen og skriver under livssertifikatet.

Hvis den pensjonsberettigede har avlidd, ønsker vi at du snarest mulig gjør oss kjent med datoen for dødsfallet. Så vidt mulig ber vi om at du benytter endringsmeldingen hos pensjonstjenesten.

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Tyskland

Telefon: +49 (0)221 5692-777
Telefaks: +49 (0)69 65301510-865
E-post:
LB2021@deutschepost.de