Merknader om leveattest 2022

OBS! Bekreftelse av leveattest er nødvendig igjen i 2022!

Hvis du bor i utlandet og er berettiget til en tysk pensjonsytelse, vil du hvert år få et livsbevis som sendes ut fra juni. Dette må underskrives av deg, bekreftes av et offisielt organ og originalen må sendes tilbake til Deutsche Post AG Renten Service.

Merk: Hvis du bor i et land som er tilknyttet ordningen for elektronisk avstemming av opplysninger, vil du ikke motta regelmessig forespørsel om leveattest.

Disse landene omfatter: Belgia, Bulgaria, Danmark, Finland, Frankrike, Israel, Italia, Kroatia, Luxembourg, Nederland, Østerrike, Polen, Sverige, Sveits, Spania, Ungarn og Storbritannia.

Hvis du også har mottatt en melding om pensjonsjustering uten leveattestskjemaet, er det ikke nødvendig med en leveattest i inneværende år. Da behøver du ikke foreta deg noe mer.

a) Du har mottatt en leveattest i posten

Hvis du har mottatt leveattestskjemaet i posten, ber vi deg om å sjekke informasjonen i del A. Her finner du all informasjon vi har om deg. Hvis opplysningene er korrekte, skal du underskrive del A av leveattesten selv og få dette bekreftet av en offentlig myndighet (del B). Skjemaet skal så sendes tilbake til Deutsche Post AG, Renten Service, 04078 Leipzig. Nøyaktig kontaktinformasjon finner du nederst på dette brevet.

Vennligst returner leveattesten til Renten Service innen 14. oktober 2022.

b) Du har ikke mottatt et leveattestskjema innen midten av august 2022

Hvis du ikke har mottatt en melding om pensjonsjustering eller leveattestskjema innen midten av august 2022, kan du selv laste ned levesattestskjemaet fra nedlastingssenteret til Renten Service. Klikk her for å komme til skjemaet.

Vennligst fyll ut leveattestskjemaet, underskriv det og få det bekreftet av en offentlig myndighet. Send leveattesten så tilbake til Deutsche Post AG, Renten Service, 04078 Leipzig. Nøyaktig kontaktinformasjon finner du nederst på dette brevet.

Hvis vi ikke sender tilbake leveattesten innen 14. oktober 2022, blir pensjonsutbetalingen stanset!

c) Den pensjonsberettigede er ikke i stand til å fylle ut og underskrive leveattesten selv.

Hvis den pensjonsberettigede ikke er i stand til fylle ut og underskrive leveattesten selv på grunn av manglende skriveevne, skal det fremlegges en attest på dette sammen med leveattesten.

Hvis den pensjonsberettigede av helsemessige årsaker ikke selv kan fylle ut leveattesten, skal personen som har snakket med den offentlige myndigheten inkluderes i del B. Tilsvarende bevis (f.eks. legeerklæring) må i dette tilfellet sendes inn sammen med leveattesten.

d) Hvis den pensjonsberettigede er død

Vennligst send opplysninger om dødsdato til Renten Service så snart som mulig. 

Hvis mulig, ber vi om at du benytter deg av endringsmeldingen til Renten Service.

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Tyskland

Telefon: +49 (0)221 5692-777
Telefaks: +49 (0)69 6530 1510 865
E-post:
LB2022@deutschepost.de