Napomena vezana za Potvrdu o život 2022

Pažnja! Potvrda o životu u 2022. godini ponovo je potrebna!

Ukoliko ste korisnik njemačke penzije i živite u inostranstvu, svake godine dobijate Potvrdu o životu, koja se šalje od juna mjeseca. Ovu potvrdu treba da potpišete, zatim da vam je potvrde organi vlasti i originalnu verziju pošaljete nazad na adresu Deutsche Post AG Renten Service.

Napomena: Ako živite u zemlji u kojoj je urađeno elektronsko prilagođavanje, nećete redovno dobijati potvrdu o životu.

Ovdje se radi o slijedećim zemljama: Belgija, Bugarska, Danska, Finska, Francuska, Izrael, Italija, Hrvatska, Luksemburg, Holandija, Austrija, Poljska, Švedska, Švajcarska, Španija, Mađarska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Ukoliko ste dobili saopštenje o prilagođavanju penzije bez obrasca Potvrde o životu, to znači da Potvrda o životu za tu godinu nije potrebna. U tom slučaju ne treba ništa više uraditi.

a) Dobili ste Potvrdu o životu putem pošte

Ako ste dobili obrazac Potvrde o životu putem pošte, provjerite navode u dijelu A. Tu se nalaze sve informacije koje imamo o Vama. Ako su ove informacije tačne, molimo Vas da svojeručno potpišete Potvrdu o životu u dijelu A i nakon ovjere od strane odgovarajućeg državnog tijela (dio B) pošaljete na adresu Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Detaljne podatke za kontakt možete pronaći na kraju ove informacije.

Molimo Vas da pošaljete Penzijskom fondu potvrdu o životu najkasnije do 14. oktobra 2022.

b) Potvrda o životu Vam nije poslata do sredine avgusta 2022.

Ukoliko niste dobili saopštenje o usklađivanju penzije i obrazac za potvrdu o životu do polovine avgusta 2022. godine, Potvrdu o životu možete i sami preuzeti iz centra za preuzimanje na internet stranici penzijskog fonda. Ovdje možete pronaći svoj obrazac.

Molimo Vas da popunite Potvrdu o životu, svojeručno je potpišete i odnesete na ovjeru od strane odgovarajućeg državnog organa. Pošaljite Potvrdu o životu na adresu Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Detaljne podatke za kontakt možete pronaći na kraju ove informacije.

Ako ne dobijemo vašu potvrdu o životu najkasnije do 14. oktobra 2022. godine, isplata vaše penzije će biti obustavljena!

c) Lice koje je nosilac prava na penziju nije u stanju samo popuniti i potpisati potvrdu o životu

Ako lice koje je nosilac prava na penziju, zbog gubitka sposobnosti pisanja, nije u stanju samo popuniti Potvrdu o životu, uz Potvrdu o životu mora se priložiti i potvrda o tome.

Ako lice koje je nosilac prava na penziju iz zdravstvenih razloga nije u stanju samo popuniti Potvrdu o životu, u dijelu B treba navesti osobu koja je Potvrdu o životu donijela državnom organu na ovjeru. Odgovarajući dokaz (npr. opravdanje od lekara) mora se priložiti Potvrdi o životu.

d) Ako je osoba s pravom na penziju preminula

Molimo da što je prije moguće pošaljete Penzijskom fondu datum smrti. 

Ako ste u mogućnosti da to uradite, molimo Vas da koristite obavještenje o promjeni za Penzijski servis.

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Njemačka

Telefon: +49 (0)221 5692-777
Telefaks: +49 (0)69 6530 1510 865
E-pošta:
LB2022@deutschepost.de