Anvisning om levnadsintyget 2023

Observera! Levnadsintyget ska under år 2023 åter skickas in i original via brev.

Om du som pensionsberätigad till en tysk pensionsförmån bor utomlands får du i allmänhet årligen formuläret för levnadsintyg med ditt meddelande om pensionsjustering.

Dessa skapas och skickas automatiskt i perioden juni/juli 2023.

Om du får flera pensioner från olika pensionsförsäkringsinstitutioner kan du få flera formulär för levnadsintyg skickade till dig tillsammans med ditt meddelande om pensionsjustering. I sådant fall måste du fylla i alla formulär för levnadsintyg och skicka tillbaka i original (inte via fax, inte via e-post)

Om du har fått ett meddelande om pensionsjustering utan formuläret för levnadsintyg är ett levnadsintyg inte nödvändigt under detta år. Du behöver då inte göra något mer.

Obs: Om du bor i ett land som en elektronisk avstämning utförs med kommer du inte att få något levnadsintyg på regelbunden basis.

Det handlar om följande länder: Australien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Israel, Italien, Kroatien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Polen, Sverige, Schweiz, Slovenien, Spanien, Ungern och Storbritannien.

a) Du får levnadsintyget med post

Om du får formuläret med levnadsintyg per post ska du kontrollera informationen i del A. Där hittar du dina personliga uppgifter. Om dessa är korrekta ska du underteckna levnadsintyget själv och få det intygat av en officiell myndighet (del B).

Om dessa inte längre är korrekta ska du ange de korrekta uppgifterna i fälten avsedda för det, underteckna levnadsintyget själv och få det intygat av en officiell myndighet (del B).

Följande platser godkänns i regel för intygande.

 • Alla myndigheter, som polis, stadsförvaltningar (folkbokföringskontor, borgmästarkontor), pensionsförsäkringsinstitutioner, sjukförsäkringsbolag
 • Finansiella institut
 • Pastorsexpeditioner, rabbinat
 • Sjukhus, Röda Korset, polikliniker
 • Notarier
 • Tyska beskickningar utomlands (ambassader, konsulat)
 • Du kan också hitta landspecifika platser, som är godkända på rentenservice.de/LB/FAQ

Skicka sedan tillbaka dessa i original med brev till följande adress (använd det bifogade returkuvertet i ditt meddelande om pensionsjustering): 

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Tyskland

Det intygade levnadsintyget är en förutsättning för fortsatt uttag av din tyska pension. Vi kommer att stoppa utbetalningen om vi inte får in formuläret i tid senast 2023-10-13.

b) Du har inte fått meddelandet om pensionsjustering i mitten av augusti 2023

Om du inte har fått meddelandet om pensionsjustering senast 18 augusti 2023 ska du kontakta Renten Service (du hittar de exakta kontaktuppgifterna i slutet av denna information) eller din ansvariga pensionsförsäkringsinstitution och fråga om det krävs ett levnadsintyg det här året. Om du har fått bekräftat att levnadsintyg krävs det här året hittar du lämpligt formulär på vår webbsida: rentenservice.de/LB/form

Vänligen fyll i levnadsintyget, underteckna det själv och få det bekräftat av en officiell myndighet.

Följande platser godkänns i regel för intygande.

 • Alla myndigheter, som polis, stadsförvaltningar (folkbokföringskontor, borgmästarkontor), pensionsförsäkringsinstitutioner, sjukförsäkringsbolag
 • Finansiella institut
 • Pastorsexpeditioner, rabbinat
 • Sjukhus, Röda Korset, polikliniker
 • Notarier
 • Tyska beskickningar utomlands (ambassader, konsulat)
 • Du kan också hitta landspecifika platser, som är godkända på rentenservice.de/LB/FAQ

Du skickar därefter detta i original med brev till följande adress:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Tyskland

Det intygade levnadsintyget är en förutsättning för fortsatt uttag av din tyska pension. Vi kommer att stoppa utbetalningen om vi inte får in formuläret i tid senast 2023-10-13.

c) Den pensionsberättigade personen kan inte själv fylla i levnadsintyget och/eller underteckna

Om den pensionsberättigade inte klarar av/kan fylla i levnadsintyget måste ett intyg lämnas med levnadssintyget.

Om den pensionsberättigade av hälsoskäl inte själv kan fylla i levnadsintyget ska den som har talat med det officiella organet anges i del B. Passande bevis (t.ex. läkarintyg) ska bifogas levnadsintyget.

d) Den pensionsberättigade personen har avlidit

Vänligen skicka in datum för den pensionsberättigade personens dödsfall till Renten Service så snart som möjligt.

Om det är möjligt, använd Renten Services ändringsanmälan.

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Tyskland
Telefon:   +49 221 56 92 777
Webbsida:  rentenservice.de/LB