Informacja na temat oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych 2023

Uwaga! W 2023 r. ponownie wymagane jest przesłanie pocztą oryginału oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych.

Jeśli jako osoba uprawniona do świadczeń emerytalnych pobierają Państwo niemieckie świadczenie emerytalne za granicą, co roku wraz z informacją o dostosowaniu świadczeń emerytalnych otrzymują Państwo formularz oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych.

Dokumenty te są generowane maszynowo i rozsyłane w czerwcu/lipcu 2023 r.

Jeśli pobierają Państwo świadczenia emerytalne z różnych zakładów ubezpieczeń emerytalnych, wówczas razem z informacją o dostosowaniu świadczeń emerytalnych mogą Państwo otrzymać więcej niż jeden formularz oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych. W takim przypadku należy wypełnić wszystkie formularze oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych i przesłać oryginały pocztą (faks ani e-mail nie będą akceptowane).

W przypadku otrzymania informacji o dostosowaniu świadczeń emerytalnych bez formularza oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych oznacza to, że oświadczenie o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych nie jest w danym roku wymagane. W takim przypadku nie trzeba podejmować żadnych czynności.

Informacja: w przypadku osób mieszkających w kraju, w którym przeprowadza się elektroniczną weryfikację, nie będą one regularnie otrzymywać oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych.

Są to następujące kraje: Austria, Australia, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Izrael, Luksemburg, Niderlandy, Polska, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

a) Otrzymali Państwo pocztą oświadczenie o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych

Jeżeli formularz oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych został wysłany pocztą, należy sprawdzić informacje w części A. Znajdują się tam Państwa dane osobowe. Jeżeli są one prawidłowe, prosimy własnoręcznie podpisać oświadczenie i uzyskać potwierdzenie tego faktu przez organ urzędowy (część B).

Jeżeli dane osobowe nie są aktualne, prosimy o wpisanie poprawnych danych w przewidzianym do tego celu polu, a następnie własnoręczne podpisanie oświadczenia i potwierdzenie tego faktu przez organ urzędowy (część B).

Do poświadczania podpisu zazwyczaj uprawnione są następujące instytucje:

 • wszystkie organy urzędowe, takie jak policja, organy władzy terytorialnej (biuro meldunkowe, urząd miasta), zakłady ubezpieczeń emerytalnych, kasy chorych
 • instytucje finansowe
 • kancelarie parafialne, rabinaty
 • szpitale, Czerwony Krzyż, polikliniki
 • notariusze
 • placówki dyplomatyczne RFN (ambasady, konsulaty)
 • Dodatkowe placówki uprawniane do wystawiania poświadczeń w poszczególnych krajach można znaleźć na stronie rentenservice.de/LB/FAQ

Oryginał oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych należy następnie odesłać pocztą na poniższy adres (prosimy skorzystać z koperty zwrotnej dołączonej do listu z informacją o dostosowaniu świadczeń emerytalnych): 

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Niemcy

Podpisane i poświadczone oświadczenie o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych jest warunkiem dalszego pobierania niemieckich świadczeń emerytalnych. Jeśli formularz nie wpłynie do nas w terminie do 13.10.2023 r., wypłata świadczeń zostanie wstrzymana.

b) Do połowy sierpnia 2023 r. nie otrzymali Państwo informacji o dostosowaniu świadczeń emerytalnych

Jeśli do 18. sierpnia 2023 r. nie otrzymają Państwo listu z informacją o dostosowaniu świadczeń emerytalnych, prosimy o kontakt z Renten Service (dokładne dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego pisma) lub właściwym zakładem ubezpieczeń emerytalnych, aby dowiedzieć się, czy w tym roku konieczne jest wypełnianie oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych. W przypadku uzyskania potwierdzenie, że jest to konieczne, należy wypełnić stosowny formularz dostępny na naszej stronie internetowej: rentenservice.de/LB/form.

Prosimy o wypełnienie oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych, własnoręczne podpisanie go i uzyskanie potwierdzenia przez organ urzędowy.

Do poświadczania podpisu zazwyczaj uprawnione są następujące instytucje:

 • wszystkie organy urzędowe, takie jak policja, organy władzy terytorialnej (biuro meldunkowe, urząd miasta), zakłady ubezpieczeń emerytalnych, kasy chorych
 • instytucje finansowe
 • kancelarie parafialne, rabinaty
 • szpitale, Czerwony Krzyż, polikliniki
 • notariusze
 • placówki dyplomatyczne RFN (ambasady, konsulaty)
 • Dodatkowe placówki uprawniane do wystawiania poświadczeń w poszczególnych krajach można znaleźć na stronie rentenservice.de/LB/FAQ

Oryginał oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych należy następnie odesłać pocztą na poniższy adres:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Niemcy

Podpisane i poświadczone oświadczenie o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych jest warunkiem dalszego pobierania niemieckich świadczeń emerytalnych. Jeśli formularz nie wpłynie do nas w terminie do 13.10.2023 r., wypłata świadczeń zostanie wstrzymana.

c) Osoba uprawniona do pobierania świadczeń emerytalnych nie jest w stanie samodzielnie wypełnić lub podpisać oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych

Jeżeli osoba uprawniona do pobierania świadczeń emerytalnych z powodu niezdolności do pisania nie jest w stanie samodzielnie wypełnić oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych, należy wraz z oświadczeniem przedłożyć odpowiednie zaświadczenie.

Jeżeli osoba uprawniona do pobierania świadczeń emerytalnych ze względów zdrowotnych nie jest w stanie samodzielnie wypełnić oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych, w części B należy wpisać osobę, która stawiła się w organie urzędowym. Odpowiedni dowód (np. zaświadczenie lekarskie) należy przedłożyć wraz z oświadczeniem o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych.

d) Osoba uprawniona do pobierania świadczeń emerytalnych zmarła

Prosimy o jak najszybsze przesłanie daty śmierci osoby uprawnionej do pobierania świadczeń emerytalnych do Renten Service.

Jeśli mają Państwo taką możliwość, prosimy skorzystać z udostępnianego przez Renten Service powiadomienia o zmianie.

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Niemcy
Telefon:   +49 221 56 92-777
Strona internetowa:  rentenservice.de/LB