Merknader om leveattesten for 2023

OBS! Leveattesten skal også i 2023 returneres i original utgave via brevpost.

Dersom du bor i utlandet og har rett til tysk pensjonsytelse, vil du som hovedregel årlig motta et leveattestskjema sammen med meldingen om pensjonsjustering.

Disse vil bli opprettet maskinelt og sendt i perioden juni/juli 2023.

Hvis du mottar flere pensjoner fra forskjellige pensjonsleverandører, kan det hende at du vil motta flere leveattestskjemaer sammen med meldingen om pensjonsjustering. I dette tilfellet må du fylle ut alle leveattestskjemaene og sende dem tilbake i original utgave (ikke via faks eller e-post).

Hvis du har mottatt en melding om pensjonsjustering uten et leveattestskjema, vil en leveattest ikke være nødvendig i det inneværende året. Da behøver du ikke foreta deg noe mer.

Merk: Hvis du bor i et land som er tilknyttet ordningen for elektronisk avstemming av opplysninger, vil du ikke motta regelmessig forespørsel om leveattest.

Disse landene omfatter: Australia, Belgia, Bulgaria, Danmark, Finland, Frankrike, Israel, Italia, Kroatia, Luxembourg, Nederland, Østerrike, Polen, Sverige, Sveits, Slovenia, Spania, Ungarn og Storbritannia.

a) Du vil motta leveattesten i posten

Hvis du har mottatt leveattestskjemaet i posten, ber vi deg om å sjekke opplysningene i del A. Her finner du alle opplysningene vi har om deg. Hvis de er korrekte, ber vi deg om å underskrive leveattesten og få dette bekreftet av en offentlig myndighet (del B).

Hvis de ikke lenger er korrekte, ber vi deg om å oppgi riktige opplysninger i det tiltenkte feltet. Når dette er gjort, ber vi deg om å underskrive leveattesten og få dette bekreftet av en offisiell myndighet (del B).

Følgende myndigheter kan benyttes til bekreftelse

 • alle offentlige myndigheter, som politiet, byadministrasjoner (lokale folkeregistre, ordførerkontorer), pensjonsleverandører, helseforsikringsselskaper
 • finansinstitusjoner
 • menighetskontorer, rabbinater
 • sykehus, Røde Kors, poliklinikker
 • Notarius Publicus
 • tyske utenriksstasjoner (ambassader, konsulater)
 • Utover dette vil du kunne finne landsspesifikke kontorer som er godkjent på rentenservice.de/LB/FAQ

Deretter ber vi deg om å sende skjemaet i original utgave via brevpost til følgende adresse (bruk vedlagte returkonvolutt i meldingen om pensjonsjustering): 

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Tyskland

Den bekreftede leveattesten er en forutsetning for fortsatt mottak av tysk pensjon. Vi stopper betalingen hvis vi ikke mottar skjemaet innen 13.10.2023.

b) Du har ikke mottatt meldingen om pensjonsjustering innen midten av august 2023

Dersom du ikke har mottatt en melding om pensjonsjustering innen 18. august 2023, ber vi deg om å ta kontakt med Renten Service (du finner gjeldende kontaktinformasjon på slutten av denne informasjonen) eller din ansvarlige pensjonsleverandør for å forhøre deg om nødvendigheten av en leveattest for dette året. Hvis du har bekreftelse på at det er nødvendig med en leveattest for det inneværende året, finner du riktig skjema på vårt nettsted: rentenservice.de/LB

Vennligst fyll ut leveattestskjemaet, underskriv det og få det bekreftet av en offentlig myndighet.

Følgende myndigheter kan benyttes til bekreftelse

 • alle offentlige myndigheter, som politiet, byadministrasjoner (lokale folkeregistre, ordførerkontorer), pensjonsleverandører, helseforsikringsselskaper
 • finansinstitusjoner
 • menighetskontorer, rabbinater
 • sykehus, Røde Kors, poliklinikker
 • Notarius Publicus
 • tyske utenriksstasjoner (ambassader, konsulater)
 • Utover dette vil du kunne finne landsspesifikke kontorer som er godkjent på rentenservice.de/LB/FAQ

Derpå ber vi deg om å sende skjemaet i original utgave via brevpost til følgende adresse:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Tyskland

Den bekreftede leveattesten er en forutsetning for fortsatt mottak av tysk pensjon. Vi stopper betalingen hvis vi ikke mottar skjemaet innen 13.10.2023.

c) Den pensjonsberettigede er ikke i stand til å fylle ut og/eller underskrive leveattesten selv.

Hvis den pensjonsberettigede ikke er i stand til fylle ut og underskrive leveattesten selv på grunn av manglende skriveevne, skal det fremlegges en attest på dette sammen med leveattesten.

Hvis den pensjonsberettigede av helsemessige årsaker ikke selv kan fylle ut leveattesten, skal personen som har snakket med den offentlige myndigheten inkluderes i del B. Tilsvarende bevis (f.eks. legeerklæring) må i dette tilfellet sendes inn sammen med leveattesten.

d) Den pensjonsberettigede er død

Vennligst send opplysninger om den pensjonsberettigedes dødsdato til Renten Service så snart som mulig.

Hvis mulig, ber vi om at du benytter deg av endringsmeldingen til Renten Service.

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Tyskland
Telefon:   +49 221 56 92-777
Nettsted:  rentenservice.de/LB