Informacija dėl gyvybės pažymėjimo 2023 m.

Atkreipkite dėmesį! Gyvybės pažymėjimo originalą 2023 m. vėl reikia pateikti paštu.

Jei jūs, kaip teisę į pensijų išmoką Vokietijoje turintis asmuo, gyvenate užsienyje, paprastai kasmet gaunate gyvybės pažymėjimo formą su jūsų pranešimu dėl pensijos tikslinimo.

Jie 2023 m. birželio–liepos mėn. laikotarpiu bus parengti ir išsiųsti elektroniniu būdu.

Jei jums priklauso kelios pensijos iš skirtingų pensijų draudimo įstaigų, galite gauti kelias gyvybės pažymėjimo formas su jūsų pranešimu dėl pensijos tikslinimo. Šiuo atveju turėtumėte užpildyti visas gyvybės pažymėjimo formas ir atgal atsiųsti jų originalus (ne faksu, ne el. paštu).

Jei pranešimą dėl pensijos koregavimo gavote be gyvybės pažymėjimo formos, gyvybės pažymėjimas šiais metais yra nereikalingas. Šiuo atveju jums nieko daugiau daryti nereikia.

Pastaba. Jei gyvenate šalyje, su kuria atliekamas derinimas elektroniniu būdu, gyvybės pažymėjimo reguliariai negaunate.

Tai yra šios šalys: Australija, Belgija, Bulgarija, Danija, Suomija, Prancūzija, Izraelis, Italija, Kroatija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Austrija, Lenkija, Švedija, Šveicarija, Slovėnija, Ispanija, Vengrija ir Jungtinė Karalystė.

a) Gyvybės pažymėjimą gaunate paštu

Jei gyvybės pažymėjimo formą gaunate paštu, patikrinkite duomenis A dalyje. Joje rasite savo asmeninius duomenis. Jei jie teisingi, pasirašykite gyvybės pažymėjimą asmeniškai ir kreipkitės į oficialų subjektą dėl jo patvirtinimo (B dalis).

Jei jie neteisingi, atitinkamame laukelyje įrašykite teisingus duomenis, pasirašykite gyvybės pažymėjimą asmeniškai ir kreipkitės į oficialų subjektą dėl jo patvirtinimo (B dalis).

Paprastai gali patvirtinti šie subjektai:

 • visos valdžios įstaigos, pvz., policija, savivaldybės administracijos (gyventojų registro tarnybos, merijos), pensijų draudimo įstaigos, ligonių kasos,
 • kredito įstaigos,
 • bažnyčios administracijos, rabino tarnybos,
 • ligoninės, Raudonasis Kryžius, poliklinikos,
 • notarai,
 • Vokietijos užsienio atstovybės (ambasados, konsulatai);
 • be to, konkrečios šalies subjektus, kurie taip pat turi įgaliojimus, rasite rentenservice.de/LB/FAQ.

Tada jų originalą paštu atsiųskite šiuo adresu (naudokite prie jūsų pranešimo apie pensijos tikslinimą pridėtą grąžinimui skirtą voką): 

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Vokietija

Patvirtinto gyvybės pažymėjimo pateikimas yra privaloma sąlyga, kuri turi būti įvykdyta norint toliau gauti savo Vokietijos pensiją. Jei forma mums nebus laiku atsiųsta iki 2023-10-13, mokėjimą sustabdysime.

b) Pranešimas dėl pensijos tikslinimo iki 2023 m. rugpjūčio mėnesio vidurio jums nepateiktas

Jei pranešimo dėl pensijos tikslinimo negausite iki 2023 m. rugpjūčio 18 d., susisiekite su Pensijų centru (Renten Service, išsamius kontaktinius duomenis rasite šios informacijos gale) arba savo atsakinga pensijų draudimo įstaiga ir sužinokite, ar šiais metais gyvybės pažymėjimas yra reikalingas. Jei jums patvirtinama, kad gyvybės pažymėjimas šiais metais reikalingas, tinkamą formą rasite mūsų interneto svetainėje: rentenservice.de/LB/form

Užpildykite gyvybės pažymėjimą, asmeniškai jį pasirašykite ir kreipkitės į oficialų subjektą dėl jo patvirtinimo.

Paprastai gali patvirtinti šie subjektai:

 • visos valdžios įstaigos, pvz., policija, savivaldybės administracijos (gyventojų registro tarnybos, merijos), pensijų draudimo įstaigos, ligonių kasos,
 • kredito įstaigos,
 • bažnyčios administracijos, rabino tarnybos,
 • ligoninės, Raudonasis Kryžius, poliklinikos,
 • notarai,
 • Vokietijos užsienio atstovybės (ambasados, konsulatai);
 • be to, konkrečios šalies subjektus, kurie taip pat turi įgaliojimus, rasite rentenservice.de/LB/FAQ.

Tada jo originalą atsiųskite paštu toliau nurodytu adresu:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Vokietija

Patvirtinto gyvybės pažymėjimo pateikimas yra privaloma sąlyga, kuri turi būti įvykdyta norint toliau gauti savo Vokietijos pensiją. Jei forma mums nebus laiku atsiųsta iki 2023-10-13, mokėjimą sustabdysime.

c) Teisę į pensiją turintis asmuo pats negali užpildyti ir (arba) pasirašyti gyvybės pažymėjimo.

Jei teisę į pensiją turintis asmuo dėl negebėjimo rašyti / neraštingumo negali pats užpildyti gyvybės pažymėjimo, su gyvybės pažymėjimu turi būti pateikta pažyma.

Jei teisę į pensiją turintis asmuo dėl sveikatos problemų negali pats užpildyti gyvybės pažymėjimo, B dalyje turi būti nurodytas asmuo, atstovavęs jam pas oficialų subjektą. Kartu su gyvybės pažymėjimu turi būti pateiktas atitinkamas tai pagrindžiantis dokumentas (pvz., gydytojo pažyma).

d) Teisę į pensiją turintis asmuo mirė

Kuo greičiau atsiųskite Pensijų centrui (Renten Service) informaciją apie teisę į pensiją turinčio asmens mirties datą.

Jei galite, naudokitės Pensijų centro pranešimu apie pasikeitimą.

Kontaktai:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Vokietija
Telefonas:   +49 221 56 92-777
Interneto svetainė:  rentenservice.de/LB