Aanwijzingen voor Verklaring van in leven zijn 2023

Opgelet! In 2023 moet het origineel van de Verklaring van in leven zijn weer per post worden ingediend.

Wanneer u recht heeft op een Duits pensioen en in het buitenland woonachtig bent, ontvangt u in principe jaarlijks bij het Bericht pensioenaanpassing het formulier voor de Verklaring van in leven zijn.

Het Bericht pensioenaanpassing wordt in de periode juni/juli 2023 automatisch gegenereerd en verzonden.

Wanneer u meerdere pensioenuitkeringen van verschillende pensioenfondsen ontvangt, is het mogelijk dat u ook meerdere formulieren voor de Verklaring van in leven zijn krijgt toegestuurd. In dat geval moet u alle formulieren voor de Verklaring van in leven zijn invullen en de originelen (niet per fax, niet per e-mail) opsturen.

Als u geen formulier voor de Verklaring van in leven zijn ontvangt bij het Bericht pensioenaanpassing, is een Verklaring van in leven zijn dit jaar niet nodig. U hoeft dan verder niets te doen.

Tip! Wanneer u in een land woont waar dit elektronisch getoetst wordt, ontvangt u niet periodiek een Verklaring van in leven zijn.

Dit geldt voor de volgende landen: Australië, België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Hongarije, Israël, Italië, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

a) U ontvangt de Verklaring van in leven zijn per post

Wanneer u het formulier Verklaring van in leven zijn per post heeft ontvangen, controleert u de gegevens in Deel A. Daar staan uw persoonlijke gegevens. Wanneer de gegevens juist zijn, ondertekent u de Verklaring van in leven zijn persoonlijk en laat u deze door een officiële instantie bevestigen (Deel B).

Wanneer de gegevens niet juist zijn, vermeld u in het daarvoor bestemde veld de juiste gegevens, ondertekent u de Verklaring van in leven zijn persoonlijk en laat u deze door een officiële instantie bevestigen (Deel B).

Op de volgende locaties kunt u de Verklaring van in leven zijn doorgaans laten tekenen

 • alle overheidsinstanties, zoals politie, gemeente (burgerlijke stand, gemeentehuis), pensioenfondsen, ziektekostenverzekeraars
 • Financiële instellingen
 • Pastorie, rabbinaat
 • Ziekenhuis, Rode Kruis, polikliniek
 • Notaris
 • Duitse vertegenwoordigingen in het buitenland (ambassade, consulaat)
 • Verder gelden per land specifieke instanties die de verklaring mogen afgeven. Deze staan vermeld onder rentenservice.de/LB/FAQ

Vervolgens stuurt u het origineel van de Verklaring van in leven zijn per post naar het volgende adres (gebruik hiervoor de enveloppe die u bij het Bericht pensioenaanpassing heeft ontvangen): 

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Duitsland

De van officiële zijde bevestigde Verklaring van in leven zijn is een vereiste om uw Duitse pensioen te ontvangen. Wij zullen de uitbetaling stopzetten indien wij het compleet ingevulde formulier niet uiterlijk 13 oktober 2023 hebben ontvangen.

b) U heeft het Bericht pensioenaanpassing half augustus 2023 nog niet ontvangen

Wanneer u het Bericht pensioenaanpassing op 18 augustus 2023 nog niet heeft ontvangen, neemt u dan contact op met de Renten Service (de exacte contactgegevens vindt u onder aan deze informatie) of uw pensioenfonds en informeert u of u dit jaar een Verklaring van in leven zijn moet overleggen. Wanneer dit zo is, vindt u het desbetreffende formulier op onze website: rentenservice.de/LB/form

Wij verzoeken u de Verklaring van in leven zijn in te vullen, persoonlijk te ondertekenen en door een officiële instantie te laten bevestigen.

Op de volgende locaties kunt u de Verklaring van in leven zijn doorgaans laten tekenen

 • alle overheidsinstanties, zoals politie, gemeente (burgerlijke stand, gemeentehuis), pensioenfondsen, ziektekostenverzekeraars
 • Financiële instellingen
 • Pastorie, rabbinaat
 • Ziekenhuis, Rode Kruis, polikliniek
 • Notaris
 • Duitse vertegenwoordigingen in het buitenland (ambassade, consulaat)
 • Verder gelden per land specifieke instanties die de verklaring mogen afgeven. Deze staan vermeld onder rentenservice.de/LB/FAQ

Vervolgens stuurt u het origineel van de Verklaring van in leven zijn per post naar het volgende adres:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Duitsland

De van officiële zijde bevestigde Verklaring van in leven zijn is een vereiste om uw Duitse pensioen te ontvangen. Wij zullen de uitbetaling stopzetten indien wij het compleet ingevulde formulier niet uiterlijk 13 oktober 2023 hebben ontvangen.

c) De pensioengerechtigde persoon is niet in staat om de Verklaring van in leven zijn zelf in te vullen en/of te ondertekenen.

Wanneer de pensioengerechtigde persoon de schrijfvaardigheid niet beheerst en de Verklaring van in leven zijn niet zelf kan invullen, moet er bij de Verklaring van in leven zijn een verklaring worden overlegd.

Wanneer de pensioengerechtigde persoon om medische redenen niet in staat is om de Verklaring van in leven zijn zelf in te vullen, moet in Deel B de persoon worden vermeld die bij de officiële instantie is verschenen. Het overeenkomstige bewijs (bijvoorbeeld een medisch attest) moet samen met de Verklaring van in leven zijn worden ingediend.

d) De pensioengerechtigde is overleden

Wij verzoeken u de datum van overlijden van de pensioengerechtigde zo snel mogelijk door te geven aan de Renten Service (Pensioendienst).

Gebruikt u hiervoor, indien mogelijk, het wijzigingsformulier van de Renten Service (Pensioendienst).

Contactgegevens:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Duitsland
Telefoon:  +49 221 56 92-777
Website: rentenservice.de/LB