Upozornění k Potvrzení o žití 2023

Pozor! Originál Potvrzení o žití musí být v roce 2023 opět doručen písemně. 

Pokud jako osoba oprávněná k výplatě důchodu z německého důchodového pojištění žijete v zahraničí, obdržíte vždy každý rok formulář Potvrzení o žití s rozhodnutím o změně výše Vašeho důchodu

Tato oznámení jsou sepisována strojově a odesílána během období červen/červenec 2023

Pokud pobíráte vícero důchodů z několika důchodového pojištění, může Vám být zasíláno několik formulářů Potvrzení o žití s rozhodnutím o změně výše Vašeho důchodu. V takovém případě musíte vyplnit všechny formuláře Potvrzení o žití a zaslat jejich originál (ne faxem, ne e-mailem.). 

Jestliže jste obdrželi rozhodnutí o změně výše důchodu bez formuláře Potvrzení o žití, nemusíte tento rok Potvrzení o žití předkládat. V takovém případě už nemusíte nic dalšího dělat. 

Poznámka: Jestliže žijete v zemi, ve které dochází k elektronickému párování, nebudete dostávat Potvrzení o žití pravidelně. 

Jedná se přitom o tyto země: Austrálie, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Izrael, Itálie, Chorvatsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Švédsko, Švýcarsko, Slovinsko, Španělsko, Maďarsko a Spojené království. 

a) Potvrzení o žití Vám bude zasláno poštou 

Jestliže Vám byl doručen formulář Potvrzení o žití poštou, zkontrolujte prosím informace v části A. Zde jsou uvedeny Vaše osobní údaje. Pokud budou tyto informace správné, podepište prosím vlastnoručně Potvrzení o žití a nechte si ho potvrdit úředním orgánem (část B). 

Pokud již nejsou tyto informace správné, uveďte prosím v příslušných políčcích správné údaje, Potvrzení o žití vlastnoručně podepište a nechte si ho potvrdit úředním orgánem (část B). 

K potvrzení jsou kompetentní následující orgány

 • všechny úřady, např. policie, městská správa (úřad registrace obyvatel, městské úřady), důchodová pojišťovna, nemocenská pojišťovna
 • Peněžní instituty
 • Farní úřady, rabináty
 • Nemocnice, Červený kříž, polikliniky
 • Notáři
 • německá státní zastupitelství (zastupitelství, konzuláty)
 • kompetentní státní orgány naleznete také na stránkách rentenservice.de/LB/FAQ

Poté prosím odešlete originál poštou na následující adresu (použijte k tomu zpětnou obálku, která je přiložena k rozhodnutí o změně výše důchodu):  

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Deutschland 

Potvrzené Potvrzení o žití je předpokladem pro další pobírání německého důchodu. Platby budou pozastaveny, pokud nám nebude formulář doručen včas do 13.10.2023. 

b) Do poloviny srpna 2023 jste neobdrželi rozhodnutí o změně výše důchodu 

Pokud Vám nebylo rozhodnutí o změně výše důchodu doručeno do 18. srpna 2023, kontaktujte prosím Důchodový Servis (přesné kontaktní údaje naleznete na konci těchto informací) nebo kontaktujte svou kompetentní důchodovou pojišťovnu a informujte se, zda je v tomto roce zapotřebí Potvrzení o žití. Pokud Vám potvrdí, že je pro tento rok nutné Potvrzení o žití, naleznete příslušný formulář na našich webových stránkách: rentenservice.de/LB/form

Vyplňte Potvrzení o žití, vlastnoručně ho podepište a nechte si formulář potvrdit úředním orgánem.

K potvrzení jsou kompetentní následující orgány 

 • všechny úřady, např. policie, městská správa (úřad registrace obyvatel, městské úřady), důchodová pojišťovna, nemocenská pojišťovna 
 • Peněžní instituty 
 • Farní úřady, rabináty 
 • Nemocnice, Červený kříž, polikliniky 
 • Notáři 
 • německá státní zastupitelství (zastupitelství, konzuláty) 
 • kompetentní státní orgány naleznete také na stránkách rentenservice.de/LB/FAQ

Poté prosím odešlete  na následující adresu: 

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Deutschland 

Potvrzené Potvrzení o žití je předpokladem pro další pobírání německého důchodu. Platby budou pozastaveny, pokud nám nebude formulář doručen včas do 13.10.2023. 

c) Osoba oprávněná k výplatě důchodu není schopna sama vyplnit a/nebo podepsat Potvrzení o žití 

Jestliže si osoba oprávněná k výplatě důchodu nedokáže sama vyplnit formulář Potvrzení o žití, protože nemůže psát/neumí psát, musí společně s Potvrzením o žití předložit ověření. 

Jestliže osoba oprávněná k výplatě důchodu nemůže ze zdravotních důvodů sama vyplnit Potvrzení o žití, musí se v části B vyplnit identifikační údaje o osobě, která jednala s úředním orgánem. K Potvrzení o žití se musí přiložit příslušný doklad (například lékařské potvrzení). 

d) Osoba oprávněná k výplatě důchodu zemřela 

V co nejkratší době prosím zašlete Důchodovému servisu informaci o datu úmrtí osoby oprávněné k výplatě důchodu. 

Pokud je to pro Vás možné, použijte prosím Oznámení o změně Důchodového Servisu. 

Kontakt: 

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49 221 56 92-777
Webová stránka: rentenservice.de/LB