Указания за удостоверението за живот 2023 г.

Внимание! През 2023 г. удостоверението за живот трябва да бъде представено в оригинал с писмо.

Ако живеете в чужбина като лице с право на немско пенсионно плащане, по принцип ще получавате формуляра за удостоверение за живот всяка година заедно с уведомлението за актуализация на пенсията.

То се генерира автоматично през периода юни-юли 2023 г. и се разпраща.

Ако получавате няколко пенсии от различни пенсионни схеми, няколко формуляра на сертификати за живот може да Ви бъдат изпратени с известието за актуализация на Вашата пенсия. В този случай ще трябва да попълните всички формуляри за свидетелствата за живот и да ги изпратите обратно в оригинал (не по факс, не по електронна поща).

Ако сте получили уведомление за актуализация на пенсията без формуляра за удостоверение за живот, през тази година не се изисква удостоверение за живот. В този случай не е необходимо да предприемате нищо.

Указание: Ако живеете в държава, с която се извършва електронно съпоставяне, тогава няма да получавате редовно удостоверение за живот.

Става дума за следните държави: Австралия, Белгия, България, Дания, Финландия, Франция, Израел, Италия, Хърватия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Полша, Швеция, Швейцария, Словения, Испания, Унгария и Обединеното кралство.

а) Удостоверението за живот ще получите по пощата

Ако сте получили формуляра за удостоверението за живот по пощата, моля, проверете информацията в част А. Там ще намерите Вашите лични данни. Ако те са верни, моля, подпишете удостоверението за живот лично, заверете това от официален орган (част Б).

Ако те не са вече верни, въведете в съответното поле правилните данни, подпишете, моля, удостоверението за живот лично, заверете това от официален орган (част Б).

Следните органи са по закон допустими за заверка

 • всички органи като полиция, градски управи (служби по регистър на жителите, кметства), пенсионни осигурители, здравни каси
 • парични институти
 • енорийски служби, равини
 • болници, Червен кръст, поликлиники
 • нотариуси
 • представителства на Германия в чужбина (посолства, консулства)
 • освен тях можете да намерите и специфични за страната органи, които допълнително са допустими на rentenservice.de/LB/FAQ

След това го върнете, моля, в оригинал с писмо на следния адрес (ползвайте за целта приложения плик за обратна поща във Вашето уведомление за актуализация на пенсията): 

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Германия

Завереното удостоверение за живот е предпоставка да получавате и в бъдеще Вашата германска пенсия. Ще спрем плащането, ако неполучим своевременно формуляра до 13.10.2023 г.

б) Удостоверението за живот не е получено от Вас до средата на август 2023 г.

Ако не сте получили известието за актуализация на пенсията до 18 август 2023 г., моля, свържете се с пенсионната служба (Renten Service) (ще намерите точните данни за контакт в края на тази информация) или с Вашия пенсионен осигурител и попитайте дали се изисква удостоверение за живот тази година. Ако получите потвърждение, че тази година се изисква удостоверение за живот, ще намерите подходящия формуляр на нашия уебсайт:rentenservice.de/LB/form

Моля, попълнете удостоверението за живот, подпишете го лично и го заверете от официален орган.

Следните органи са по закон допустими за заверка

 • всички органи като полиция, градски управи (служби по регистър на жителите, кметства), пенсионни осигурители, здравни каси
 • парични институти
 • енорийски служби, равини
 • болници, Червен кръст, поликлиники
 • нотариуси
 • представителства на Германия в чужбина (посолства, консулства)
 • освен тях можете да намерите и специфични за страната органи, които допълнително са допустими на rentenservice.de/LB/FAQ

След това го върнете, моля, в оригинал с писмо на следния адрес:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Германия

Завереното удостоверение за живот е предпоставка да получавате и в бъдеще Вашата германска пенсия. Ще спрем плащането, ако неполучим своевременно формуляра до 13.10.2023 г.

в) Пенсионноосигуреното лице не може само да попълни и/или подпише удостоверението за живот

Ако лицето, което има право на пенсия, не може само да попълни удостоверението за живот поради невъзможност да пише, трябва да се представи удостоверение с удостоверение за живот.

Ако лицето, което има право на пенсия, не може да попълни удостоверението за живот по здравословни причини, лицето, което е разговаряло с официалния орган, трябва да бъде вписано в част Б. Съответното доказателство (например медицинско свидетелство) трябва да бъде представено с удостоверението за живот.

г) Пенсионноосигуреното лице е починало

Моля изпратете възможно най-бързо датата на смъртта на пенсионноосигуреното лице до Renten Service.

Ако имате възможност, ползвайте за целта уведомлението за изменение на Renten Service.

Контакт:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Германия
Teлефон:   +49 221 56 92-777
Уебсайт:  rentenservice.de/LB