Napomena vezana za Potvrdu o životu 2023

Pažnja! U 2023. godini potvrda o životu moraće se ponovo poslati u originalu putem pisma. 

Ako Vi, kao lice s pravom na penziju njemačkog osiguranja, živite u inostranstvu, načelno svake godine dobivate obrazac za potvrdu o životu zajedno s informacijom o usklađivanju penzije

Ovi dopisi se u periodu jun/jul 2023. mašinski izrađuju i šalju. 

Ukoliko dobivate više penzija od različitih penzionih osiguranja, moguće je da će Vam, zajedno s informacijom o usklađivanju penzije, biti poslano više obrazaca za potvrdu o životu. U tom slučaju morate popuniti sve obrasce za potvrdu o životu i original (ne putem faksa ili e-pošte) pošaljete nazad. 

Ukoliko ste dobili informacije o usklađivanju penzije bez obrasca za potvrdu o životu, znači da potvrda o životu za tu godinu nije potrebna. Nije potrebno bilo šta preduzimati. 

Napomena: Ako živite u zemlji u kojoj je urađeno elektronsko prilagođavanje, nećete redovno dobivati potvrdu o životu. 

Ovdje se radi o sljedećim zemljama: Australija, Belgija, Bugarska, Danska, Finska, Francuska, Izrael, Italija, Hrvatska, Luksemburg, Holandija, Austrija, Poljska, Švedska, Švicarska, Slovenija, Španija, Mađarska i Ujedinjeno Kraljevstvo. 

a) Dobili ste potvrdu o životu putem pošte 

Ukoliko ste dobili obrazac Potvrde o životu poštom, provjerite navode u dijelu A. Tu se nalaze Vaši lični podaci. Ako su ove informacije tačne, molimo Vas svojeručno potpišite Potvrdu o životu, a zatim je odnesite na potvrđivanje odgovarajućem državnom organu (dio B)

Ukoliko podaci više nisu tačni. molimo Vas da u za to predviđeno polje unesete tačne podatke, svojeručno potpišete potvrdu o životu i odnesete na potvrđivanje odgovarajućem državnom organu (dio B)

Priznaje se ovjera sljedećih državnih organa 

 • svi organi, kao što su policija, gradske uprave (kancelarije za prijavu stanovništva, kancelarije gradonačelnika), ustanove penzijskog osiguranja, fondovi zdravstvenog osiguranja 
 • financijske institucije 
 • parohijske kancelarije, rabinati 
 • bolnice, Crveni krst, poliklinike 
 • notari 
 • njemačka predstavništva u inostranstvu (ambasade, konzulati) 
 • pored toga, postoje i mjesta specifična za neke zemlje koja su dodatno dozvoljena i mogu se naći na rentenservice.de/LB/FAQ

Zatim pošaljite potvrdu o životu u originalu u koverti za pismo na sljedeću adresu (koristite priloženu kovertu za povratne pošiljke Vaše obavijesti o usklađivanju penzije):  

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Njemačka 

Potvrđena potvrda o životu je preduslov za dalju isplatu Vaše njemačke penzije. Ukoliko potpuno popunjeni obrazac ne pristigne na vrijeme, do 13.10.2023, prestaćemo s isplatom penzije. 

b) Potvrda o životu Vam nije poslana do sredine avgusta 2023. 

Ako Vam obavijest o usklađivanju penzije nije stigla do 18. avgusta 2023., obratite se Penzijskom servisu (tačni podaci za kontakt nalaze se na kraju ovih informacija) ili Vašem nadležnom penzijskom osiguranju i raspitajte se da li je za tu godinu potrebna potvrda o životu. Ukoliko dobijete potvrdu da je za tu godinu potrebna potvrda o životu, odgovarajući obrazac ćete pronaći na našoj internet stranici: rentenservice.de/LB/form

Molimo Vas popunite Potvrdu o životu, svojeručno je potpišete i odnesete odgovarajućem državnom organu na ovjeru.

Priznaje se ovjera sljedećih državnih organa 

 • svi organi, kao što su policija, gradske uprave (kancelarije za prijavu stanovništva, kancelarije gradonačelnika), ustanove penzijskog osiguranja, fondovi zdravstvenog osiguranja 
 • financijske institucije 
 • parohijske kancelarije, rabinati 
 • bolnice, Crveni krst, poliklinike 
 • notari 
 • njemačka predstavništva u inostranstvu (ambasade, konzulati) 
 • pored toga, postoje i mjesta specifična za neke zemlje koja su dodatno dozvoljena i mogu se naći na rentenservice.de/LB/FAQ

Zatim pošaljite potvrdu o životu u originalu u koverti za pismo na sljedeću adresu: 

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Njemačka 

Potvrđena potvrda o životu je preduslov za dalju isplatu Vaše njemačke penzije. Ukoliko potpuno popunjeni obrazac ne pristigne na vrijeme, do 13.10.2023, prestaćemo s isplatom penzije. 

c) osoba koja je nosilac prava na penziju nije u stanju sama popuniti i/ili potpisati Potvrdu o životu 

Ako osoba koja je nosilac prava na penziju, zbog gubitka sposobnosti pisanja, nije u stanju sama popuniti Potvrdu o životu, uz Potvrdu o životu mora se priložiti i potvrda o tome. 

Ako osoba koja je nosilac prava na penziju iz zdravstvenih razloga nije u stanju sama popuniti Potvrdu o životu, u dijelu B treba navesti osobu koja je Potvrdu o životu donijela državnom organu na ovjeru. Odgovarajući dokaz (npr. opravdanje od ljekara) mora se priložiti Potvrdi o životu. 

d) Osoba s pravom na penziju je preminula 

Molimo Vas da Penzijskom servisu što prije pošaljete datum smrti. 

Ako ste u mogućnosti da to uradite, molimo Vas da koristite obrazac Penzijskog servisa za obavještenje o promjeni. 

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Njemačka
Telefon:   +49 221 56 92-777
Internet stranica:  rentenservice.de/LB