Zum Seiteninhalt

Information om levnadsintyg 2021

Om du är berättigad till tysk pension och bor utomlands känner du förmodligen till det årliga levnadsintyg som du får från juni och måste underteckna i original och skickat tillbaka till Deutsche Post AG Renten Service.

På grund av coronaviruset är globalt både den enskildes rörelsefrihet och allmänhetens åtkomst till myndigheter, banker och andra organ kraftigt inskränkta. Eftersom möjligheterna att få ett levnadsintyg bekräftat därför är kraftigt begränsade, har de tyska pensionsförsäkringsleverantörerna och Deutsche Post AG, Renten Service i likhet med 2020 enats om följande förenklingar för levnadsintyget 2021 (se avsnitt a–c)

Information: Om du bor i ett land där en elektronisk avstämning görs får du inte regelbundet något levnadsintyg.

Det handlar om följande länder: Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Israel, Italien, Kroatien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Polen, Sverige, Schweiz och Spanien

Om du alltså har fått ett meddelande om pensionsjustering utan levnadsintygformuläret krävs det inte något levnadsintyg i år. Du behöver då inte göra något mer.

a) Du har fått ditt levnadsintyg per post

Om du har fått formuläret för levnadsintyget per post, kontrollera informationen i del A. Där hittar du all information som vi har om dig. Om denna information är korrekt, vänligen underteckna levnadsintyget egenhändigt och skicka tillbaka det till Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Exakta kontaktuppgifter återfinns i slutet av denna information.

Vänligen skicka levnadsintyget till Renten Service senast 15 oktober 2021.

b) Du har inte fått något levnadsintyg i mitten av augusti 2021

Om du inte har fått något levnadsintyg i mitten av augusti 2021 kan du också ladda ner levnadsintyget  själv från Renten Services nedladdningscenter. Här kommer du till ditt formulär.

Fyll i levnadsintyget och signera egenhändigt formuläret. Skicka tillbaka levnadsintyget till Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Exakta kontaktuppgifter återfinns i slutet av denna information.

Om vi inte får ditt levnadsintyg senast 15 oktober 2021 kommer din pensionsutbetalning att hållas inne!

c) Pensionsberättigade som inte kan fylla i och underteckna levnadsintyget själva

Om den som är pensionsberättigad för närvarande inte kan fylla i levnadsintyget själv, kan även en släkting eller ett ombud fylla i och underteckna formuläret.

I det fallet ber vi den person som för in uppgifterna om den som är pensionsberättigad och undertecknar levnadsintyget på uppdrag av denne att lämna information om sig själv (för- och efternamn, fördelsort, födelsenamn, namn som ogift, adress).

Om den som är pensionsberättigad har avlidit ber vi att datumet för dödsfallet meddelas så snabbt som möjligt. Om det är möjligt för dig, använd ändringsmeddelandet från Renten Service:

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Tyskland

Telefon: +49 (0)221 5692-777
Fax: +49 (0)69 65301510-865
E-post:
LB2021@deutschepost.de