Anvisning om levnadsintyget 2022

Observera! Bekräftelse av levnadsintyget krävs igen 2022!

När du som pensionsberättigad till en tysk pensionsförmån lever i utlandet får du årligen ett levnadsintyg, vilket skickas ut från juni. Detta skrivs under av dig, bekräftas av en officiell myndighet och skickas tillbaka i original till Deutsche Post AG Renten Service.

Obs: Om du bor i ett land som en elektronisk avstämning utförs med kommer du inte att få något levnadsintyg på regelbunden basis.

Det handlar om följande länder: Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Israel, Italien, Kroatien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Polen, Sverige, Schweiz, Spanien, Ungern och Storbritannien.

Om du har fått ett pensionsjusteringsbesked utan formuläret levnadsintyg krävs inget levnadsintyg i år. Du behöver då inte göra något mer.

a) Levnadsintyget har skickats till dig per post

Om du har fått formuläret om levnadsintyg per post, kontrollera uppgifterna i del A. Där hittar du all den information vi har om dig. Om den är korrekt, vänligen underteckna del A av levnadsintyget själv, få detta bekräftat av ett officiellt organ (del B) och skicka tillbaka formuläret till Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig, Tyskland. De exakta kontaktuppgifterna finns i slutet av den här informationen.

Vänligen skicka levnadsintyget till Renten Service senast 14 oktober 2022.

b) Du har inte fått något levnadsintyg i mitten av augusti 2022

Om du inte har fått meddelandet om pensionsjustering och levnadsintygsblanketten senast i mitten av augusti 2022 kan du själv ladda ner levnadsintyget från Renten Services nedladdningscenter. Här kommer du till blanketten.

Vänligen fyll i levnadsintyget, underteckna det själv och få det bekräftat av ett officiellt organ. Skicka tillbaka levnadsintyget till Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078, Tyskland. De exakta kontaktuppgifterna finns i slutet av denna information.

Om vi inte fått ditt levnadsintyg senast 14 oktober 2022 kommer din pensionsutbetalning att stoppas!

c) Pensionsberättigade personer som inte själva klarar av att fylla i och underteckna levnadsintyget

Om den pensionsberättigade inte klarar av/kan fylla i levnadscertifikatet måste ett intyg lämnas med levnadssintyget.

Om den pensionsberättigade av hälsoskäl inte själv kan fylla i levnadsintyget ska den som har talat med det officiella organet anges i del B. Passande bevis (t.ex. läkarintyg) ska bifogas levnadsintyget.

d) Om den pensionsberättigade har avlidit

Vänligen skicka datum för dödsfallet till Renten Service så snart som möjligt. 

Om det är möjligt för dig, använd Renten Services ändringsanmälan.

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Tyskland

Telefon: +49 (0)221 5692-777
Telefax: +49 (0)69 6530 1510 865
E-post:
LB2022@deutschepost.de