Obvestilo za potrdilo o živetju 2022

Pozor! Potrdilo o živetju je v letu 2022 znova potrebno!

Če živite v tujini kot oseba, upravičena do nemške pokojnine, boste vsako leto prejeli potrdilo o živetju, ki vam ga bomo poslali junija. Tega boste podpisali vi, potrditi ga bo moral uradni organ, izvirnik pa pošljete nazaj na Deutsche Post AG Renten Service.

Obvestilo: če živite v državi, s katero se izvede elektronska kompenzacija, potem potrdila o živetju ne dobivate redno.

Pri tem gre za naslednje države: Belgija, Bolgarija, Danska, Finska, Francija, Izrael, Italija, Hrvaška, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Švedska, Švica, Španija, Madžarska in Združeno kraljestvo.

Če ste torej prejeli obvestilo o prilagoditvi pokojnine brez obrazca za potrdilo o živetju, potrdilo o živetju letos ni potrebno. Ni vam treba storiti ničesar.

a) Potrdilo o živetju ste prejeli po pošti

Če ste obrazec potrdila o živetju prejeli po pošti, potem preverite navedbe v delu A. Tam najdete vse informacije, ki o nam znani o vas. Če so te ustrezne, potem lastnoročno podpišite potrdilo o živetju v delu A in potrditi ga mora uradni organ (del B) in ga pošljite nazaj na Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Natančne kontaktne podatke najdete na koncu tega dopisa.

Prosimo, pošljite potrdilo o živetju do najpozneje 14. oktobra 2022 na naslov službe za Renten Service.

b) Potrdilo o živetju vam ni na voljo do sredine avgusta 2022

Če obvestila o prilagoditvi pokojnine in obrazca potrdila o živetju niste prejeli do sredine avgusta 2022, lahko potrdilo o živetju tudi sami prenesete iz centra za prenos službe Renten Service. Tukaj je na voljo vaš obrazec.

Izpolnite potrdilo o živetju, lastnoročno ga podpišite in poskrbite, da ga potrdi uradni organ, Prosimo, pošljite potrdilo o živetju na Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Natančne kontaktne podatke najdete na koncu tega dopisa.

Če vašega potrdila o živetju ne bomo prejeli do najpozneje 14. oktobra 2022, bodo vaša pokojninska izplačila ukinjena!

c) Osebe, upravičene do pokojnine, niso sposobne same podpisati potrdilo o živetju

Če upravičena oseba, upravičena do pokojnine zaradi nezmožnosti pisanja ne more sama izpolniti potrdila o živetju, je treba predložiti potrdilo s potrdilom o živetju.

Če upravičena oseba, upravičena do pokojnine, zaradi zdravstvenih razlogov ne more sama izpolniti potrdila o življenju, je treba v delu B vnesti osebo, ki se je obrnila na uradni organ. Ustrezno dokazilo (npr. zdravniško spričevalo) je treba priložiti potrdilu o živetju.

d) Če je oseba, upravičena do pokojnine, umrla

Prosimo, da datum smrti čim prej pošljete službi Renten Service.  

Če lahko, prosimo, uporabite prijavo o spremembi službe Renten Service.

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Nemčija

Telefon: +49 (0)221 5692-777
Faks: +49 (0)69 6530 1510 865
E-pošta:
LB2022@deutschepost.de