Zum Seiteninhalt

Informacije u vezi sa potvrdom o životu 2021.

Ukoliko ste korisnik nemačke penzije i živite u inostranstvu, verovatno ste upoznati sa godišnjom potvrdom o životu koju ćete dobiti od juna, a original ćete morati da potpišete i pošaljete nazad adresirano za Deutsche Post AG Renten Service.

Usled situacije sa korona virusom, širom sveta je veoma ograničena sloboda kretanja, kako pojedinaca, tako i u slučaju poseta državnih organa, banaka i ostalih mesta. Pošto je zbog toga ograničena i mogućnost dobijanja Potvrde o životu, nemački nosioci osiguranja i Deutsche Post AG, Penzijski servis, dogovorili su se, kao i za godinu 2020, o pojednostavljenju u vezi sa Potvrdom o životu za 2021. godinu (pogledati odeljke a – c).

Napomena: Ukoliko živite u zemlji sa kojom se sprovodi usklađivanje elektronskim putem, ne dobijate redovno Potvrdu o životu.

U pitanju su sledeće zemlje: Belgija, Bugarska, Danska, Finska, Izrael, Italija, Hrvatska, Luksemburg, Holandija, Austrija, Poljska, Švedska, Švajcarska i Španija

Ukoliko ste dobili saopštenje o prilagođavanju penzije bez obrasca Potvrde o životu, to znači da Potvrda o životu za tu godinu nije potrebna. U tom slučaju nije potrebno ništa više da uradite.

a) Potvrda o životu vam je stigla poštom

Ukoliko ste obrazac Potvrde o životu dobili poštom, proverite navode u odeljku A. Tu ćete naći sve informacije koje su nam o vama poznate. Ukoliko su ove informacije tačne, molimo vas da svojeručno potpišete Potvrdu o životu i pošaljete je nazad na adresu Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Detaljne informacije za kontakt pronaći ćete na kraju ovog dopisa.

Molimo vas da pošaljete Penzijskom fondu potvrdu o životu najkasnije do 15. oktobra 2021.

b) Potvrda o životu vam nije poslata do sredine avgusta 2021.

Ukoliko obrazac Potvrde o životu ne dobijete do sredine avgusta 2021. godine, možete je i sami preuzeti u Centru za preuzimanje Penzijskog servisa. Ovde možete pronaći svoj obrazac.

Molimo vas da popunite Potvrdu o životu i potpišete je svojeručno. Potvrdu o životu pošaljite nazad na adresu Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Detaljne informacije za kontakt pronaći ćete na kraju ovog dopisa. 

Ukoliko ne dobijemo vašu potvrdu o životu najkasnije do 15. oktobra 2021, isplata vaše penzije biće obustavljena!

c) Penzioneri koji nisu u stanju sami da popune i potpišu Potvrdu o životu

Kada osoba koja prima penziju trenutno nije u stanju da sama popuni Potvrdu o životu, obrazac može da popuni i potpiše član porodice ili ovlašćeno lice.

U tom slučaju molimo osobu koja unosi podatke o nosiocu prava na penziju i u svojstvu zastupnika potpisuje Potvrdu o životu, da navede i svoje podatke o ličnosti (ime i prezime, datum rođenja, devojačko prezime, adresa).

Ukoliko je nosilac prava na penziju preminuo, molimo vas da nam što pre prosledite datum smrti. Ako ste u mogućnosti da to uradite, molimo vas da koristite obrazac Penzijskog servisa za obaveštenje o promeni.

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Nemačka

Telefon: +49 (0)221 5692-777
Telefaks: +49 (0)69 65301510-865
E-pošta:
LB2021@deutschepost.de