Tájékoztató az életbenléti bizonyítványról 2022

Figyelem! Az életbenléti bizonyítvány megerősítésére 2022-ben ismét szükség van!

Ha Ön egy német nyugdíjbiztosító által folyósított nyugdíjra jogosult személyként külföldön él, évente megkapja az életbenléti bizonyítványt, melyet júniustól postáznak. Ezt Önnek alá kell írnia, egy hivatalos szervvel hitelesíttetni, majd az eredeti példányt a Deutsche Post AG Renten Service (Nyugdíjbiztosító) részére visszaküldeni.

Megjegyzés: Ha olyan országban él, amellyel elektronikus adategyeztetést végeznek, akkor nem kap rendszeresen életbenléti bizonyítványt.

Ezek a következő országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Izrael, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Olaszország, Spanyolország, Svájc és Svédország.

Tehát amennyiben az életbenléti bizonyítvány nyomtatványa nélkül kapott nyugdíjkorrekciós értesítést, akkor ebben az évben nincs szükség az életbenléti bizonyítványra. Ebben az esetben további teendője nincs.

a) Az életbenléti bizonyítványt postai úton kapta meg

Ha postai úton kapta meg az életbenléti bizonyítvány nyomtatványát, kérjük, ellenőrizze az A. részben szereplő adatokat. Itt szerepel az összes információ, amelyről Önnel kapcsolatosan tudomásunk van. Amennyiben ezek helyesek, kérjük, írja alá saját kezűleg az életbenléti bizonyítvány A. részét, hitelesíttesse azt egy hivatalos szervvel (B. rész), és küldje vissza a Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig címre. A pontos elérhetőségi adatokat ezen tájékoztató végén találja.

Kérjük, hogy az életbenléti bizonyítványt legkésőbb 2022. október 14-ig küldje vissza a Renten Service (Nyugdíjfolyósító) címére.

b) Az életbenléti bizonyítvány 2022 augusztusának közepéig nem áll rendelkezésére

Ha a nyugdíjkorrekciós értesítést és az életbenléti bizonyítvány formanyomtatványát 2022 augusztusának közepéig nem kapta meg, az életbenléti bizonyítványt saját maga is letöltheti a Renten Service (Nyugdíjfolyósító) elektronikus letöltési központjából. Itt jut el az Ön űrlapjához.

Kérjük, töltse ki és írja alá saját kezűleg az életbenléti bizonyítványt, és hitelesíttesse azt egy hivatalos szervvel. Kérjük, küldje vissza az életbenléti bizonyítványt a Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig címre. A pontos elérhetőségi adatokat ezen tájékoztató végén találja.

Amennyiben az életbenléti bizonyítványa legkésőbb 2022. október 14-ig nem érkezik be hozzánk, a nyugdíjának kifizetése felfüggesztésre kerül!

c) A nyugdíjra jogosult személy nincsen abban a helyzetben, hogy saját kezűleg töltse ki és írja alá az életbenléti bizonyítványt

Ha a nyugdíjra jogosult személy írásképtelenség / írástudatlanság miatt nem képes saját maga kitölteni az életbenléti bizonyítványt, az erre vonatkozó igazolást is mellékelni kell az életbenléti bizonyítványhoz.

Amennyiben a nyugdíjra jogosult személy egészségügyi okokból nincsen abban a helyzetben, hogy saját maga töltse ki az életbenléti bizonyítványt, a B. részben meg kell adni azt a személyt, aki hivatalos ügyekben eljárhat a nevében. A megfelelő igazolást (pl. orvosi igazolást) be kell nyújtani az életbenléti bizonyítvánnyal együtt.

d) A nyugdíjra jogosult személy elhalálozott

Kérjük, hogy a halál időpontját a lehető leghamarabb küldje el a Renten Service (Nyugdíjfolyósító) részére.

Ha módjában áll, kérjük, használja a honlapunkon elérhető változási értesítőt.

Elérhetőség:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Németország

Telefon: +49 (0)221 5692-777
Telefax: +49 (0)69 6530 1510 865
E-mail:
LB2022@deutschepost.de