Aanwijzingen voor Verklaring van in leven zijn 2022

Let op! De Verklaring van in leven zijn is in 2022 weer nodig!

Wanneer u als rechthebbende van een Duitse pensioenuitkering in het buitenland woont, ontvangt u elk jaar een Verklaring van in leven zijn - deze wordt vanaf juni aan u verzonden. Deze Verklaring van in leven zijn moet door u worden ondertekend en door een officiële instantie worden bevestigd, waarna u het origineel vervolgens aan de Deutsche Post AG Renten Service terugstuurt.

Tip! Wanneer u in een land woont waar dit elektronisch getoetst wordt, ontvangt u niet periodiek een Verklaring van in leven zijn.

Dit geldt voor de volgende landen: België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Hongarije, Israël, Italië, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Als u dus geen formulier Verklaring van in leven zijn heeft ontvangen bij het Bericht pensioenaanpassing, is een Verklaring van in leven zijn dit jaar niet nodig. U hoeft dan verder niets te doen.

a) U heeft de Verklaring van in leven zijn per post ontvangen

Wanneer u het formulier Verklaring van in leven zijn per post heeft ontvangen, controleert u de gegevens in Deel A. Daar wordt alle informatie over u vermeld die bij ons bekend is. Wanneer deze informatie juist is, ondertekent u de Verklaring van in leven zijn persoonlijk, laat u deze door een officiële instantie bevestigen (Deel B) en stuurt u het formulier terug naar Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig, Duitsland. De exacte contactgegevens staan aan het einde van dit bericht.

Wilt u zorgen dat de Verklaring van in leven zijn uiterlijk 14 oktober 2022 bij de Renten Service (Pensioendienst) binnen is?

b) U heeft de Verklaring van in leven zijn half augustus 2022 nog niet ontvangen

Wanneer u het Bericht pensioenaanpassing en het formulier van de Verklaring van in leven zijn half augustus 2022 nog niet heeft ontvangen, kunt u de Verklaring van in leven zijn ook zelf downloaden in het Downloadcenter van de Renten Service (Pensioendienst). Hier vindt u uw formulier.

Wij verzoeken u de Verklaring van in leven zijn in te vullen, persoonlijk te ondertekenen en deze door een officiële instantie te laten bevestigen (Deel B). Stuur het formulier vervolgens terug naar Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig, Duitsland. De exacte contactgegevens staan aan het einde van dit bericht.

Als wij uw verklaring niet uiterlijk 14 oktober 2022 van u hebben ontvangen, wordt de uitbetaling van uw pensioen stopgezet.

c) De pensioengerechtigde persoon is niet in staat om de Verklaring van in leven zijn zelf in te vullen en te ondertekenen.

Wanneer de pensioengerechtigde persoon de schrijfvaardigheid niet beheerst en de Verklaring van in leven zijn niet zelf kan invullen, moet er bij de Verklaring van in leven zijn een verklaring worden overlegd.

Wanneer de pensioengerechtigde persoon om medische redenen niet in staat is om de Verklaring van in leven zijn zelf in te vullen, moet in Deel B de persoon worden vermeld die bij de officiële instantie is verschenen. Het overeenkomstige bewijs (bijvoorbeeld een medisch attest) moet samen met de Verklaring van in leven zijn worden ingediend.

d) De pensioengerechtigde persoon is overleden

Wij verzoeken u de datum van overlijden zo snel mogelijk door te geven aan de Renten Service (Pensioendienst).

Gebruikt u hiervoor, indien mogelijk, het wijzigingsformulier van de Renten Service (Pensioendienst).

Contact:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Duitsland

Telefoon: +49 (0)221 5692-777
Fax: +49 (0)69 6530 1510 865
E-mail:
LB2022@deutschepost.de