Zum Seiteninhalt

Opmerking bij de Verklaring van in leven zijn 2021

Wanneer u als rechthebbende van een Duitse pensioenuitkering in het buitenland woont, bent u waarschijnlijk bekend met de jaarlijkse Verklaring van in leven zijn, die u vanaf juni toegestuurd krijgt en die u ondertekend aan de Renten Service (pensioendienst) van Deutsche Post AG moet terugsturen.

Door het coronavirus zijn wereldwijd reisbeperkingen opgelegd en zijn (overheids-)instanties en banken beperkt toegankelijk. Omdat daarom de mogelijkheden tot het verifiëren van een Verklaring van in leven zijn beperkt, hebben de pensioenfondsen en de Renten Service (pensioendienst) van Deutsche Post AG net als in 2020 de processen rondom de Verklaring van in leven zijn 2021 vereenvoudigd (zie sectie a - c)

Opmerking:  Als u in een land woont waarmee een digitale uitwisseling is, dan ontvangt u niet steeds een Verklaring van in leven zijn.

Het gaat hier om de volgende landen: België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Israël, Italië, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Zweden, Zwitserland en Spanje

Als u dus geen formulier Verklaring van in leven zijn hebt ontvangen bij het Bericht pensioenaanpassing, dan is een Verklaring van in leven zijn dit jaar niet nodig. U hoeft dan verder niets te doen.

a) De Verklaring van in leven zijn is per post aan u gestuurd

Als u de Verklaring van in leven zijn per post hebt ontvangen, controleert u dan de gegevens in deel A. Daarin staan de gegevens die bij ons van u bekend zijn. Zijn deze gegevens juist, onderteken dan de Verklaring van in leven zijn en stuur deze retour aan Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service (afdeling pensioendienst), 04078 Leipzig. De contactgegevens vindt u onderaan deze instructies.

Wilt u zorgen dat de Verklaring van in leven zijn uiterlijk 15 oktober 2021 bij de Renten Service binnen is?

b) U hebt halverwege augustus 2021 nog geen Verklaring van in leven zijn ontvangen

Als u halverwege augustus 2021 nog geen Verklaring van in leven zijn hebt ontvangen, kunt u deze verklaring ook zelf downloaden vanaf het downloadcentrum van de Renten Service (pensioendienst). Hier vindt u het formulier.

Vul de Verklaring van in leven zijn in en onderteken het formulier. Stuur de Verklaring van in leven zijn terug aan Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service (afdeling pensioendienst), 04078 Leipzig. De contactgegevens vindt u onderaan deze instructies.

Als wij uw verklaring niet uiterlijk 15 oktober 2021 van u hebben ontvangen, wordt de uitbetaling van uw pensioen stopgezet.

c) De pensioengerechtigde is zelf niet in staat de Verklaring van in leven zijn in te vullen en te ondertekenen

Als de pensioengerechtigde zelf niet in staat is de Verklaring van in leven zijn in te vullen, kan een familielid of een door de pensioengerechtigde gevolmachtigde persoon het formulier invullen en ondertekenen.

In dat geval moet de persoon die de gegevens invult en de Verklaring van in leven zijn ondertekent in naam van de pensioengerechtigde, zijn of haar persoonsgegevens in te vullen (voor- en achternaam, geboortedatum, meisjesnaam, adres).

Als de pensioengerechtigde is overleden, moet de datum van overlijden zo snel mogelijk aan ons worden doorgegeven. Gebruik daarvoor, als dat voor u mogelijk is, het wijzigingsformulier van de Renten Service (pensioendienst).

Contact:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Duitsland

Telefoon: +49 (0)221 5692-777
Fax: +49 (0)69 65301510-865
E-mail:
LB2021@deutschepost.de