Zum Seiteninhalt

Anbefaling vedrørende leveattest 2022

Bemærk! Bekræftelse af leveattest er nødvendig igen i 2022!

Når du som pensionsberettiget person modtager en tysk pensionsudbetaling i udlandet, modtager du en gang om året en leveattest, der udsendes i juni måned. Den skal du underskrive og få bekræftet af en myndighed, hvorefter originaleksemplaret sendes retur til Deutsche Post AG Renten Service.

Anbefaling: Hvis du bor i et land, hvor udligning sker elektronisk, modtager du ikke regelmæssigt en leveattest.

Det drejer sig om følgende lande: Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrig, Israel, Italien, Kroatien, Luxembourg, Holland, Østrig, Polen, Sverige, Schweiz, Spanien, Ungarn og Det Forenede Kongerige.

Hvis du har modtaget en pensionsjusteringsmeddelelse uden formularen leveattest vedlagt, er leveattest ikke påkrævet i år. Du behøver ikke foretage dig yderligere.

a) Du har modtaget leveattest med post

Hvis du har modtaget formularen leveattest med post, bedes du kontrollere oplysningerne i del A. Her fremgår alle de oplysninger, vi har om dig. Hvis oplysningerne er korrekte, skal du selv underskrive leveattesten i del A og indhente bekræftelse fra den relevante myndighed (del B). Herefter returneres leveattesten til Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Kontaktoplysninger fremgår sidst i denne meddelelse.

Fremsend venligst leveattesten til Renten Service senest den 14. oktober 2022.

b) Du har ikke modtaget en leveattest inden midten af august 2022

Hvis du ikke har modtaget pensionsjusteringsmeddelelsen og formularen leveattest før midt august 2022, har du mulighed for selv at hente leveattesten via downloadcenter, der stilles til rådighed af Renten Service. Her finder du Din formular.

Udfyld leveattesten, underskriv den, og få den bekræftet af den relevante myndighed. Send leveattesten til Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Kontaktoplysninger fremgår sidst i denne meddelelse.

Hvis leveattest ikke er modtaget senest den 14. oktober 2022, ophører pensionsudbetalingen!

c) Pensionsberettigede personer, der ikke selv er i stand til at udfylde og underskrive leveattesten

Hvis den pensionsberettigede person på grund af manglende skrivefærdigheder ikke er i stand til selv at udfylde leveattesten, skal denne ledsages af en bekræftelse.

Hvis den pensionsberettigede person af sundhedsmæssige årsager ikke er i stand til selv at udfylde leveattesten, anføres i del B den person ved den relevante myndighed, som har behandlet sagen. Tilsvarende dokumentation (f.eks. lægeerklæring) skal vedlægges leveattesten.

d) Den pensionsberettigede person er afgået ved døden

Dødsdato meddeles hurtigst muligt til Renten Service. 

Hvis det er muligt, benyttes venligst Ændringsmeddelelse til Renten Service.

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Tyskland

Telefon: +49 (0)221 5692-777
Fax: +49 (0)69 6530 1510 865
E-Mail:
LB2022@deutschepost.de