Zum Seiteninhalt

Upozornění k Potvrzení o žití 2022

Pozor! V roce 2022 od vás budeme znovu potřebovat potvrzené potvrzení o žití!

Pokud jste osoba, oprávněná k výplatě důchodu z Německa a žijete v zahraničí, každoročně obdržíte potvrzení o žití, které bude rozesíláno nejdříve v červnu. Podepište, prosím, tento dokument, potvrďte podpisem úředního orgánu a zašlete originál zpět na Deutsche Post AG Renten Service.

Pokyn: Jestliže žijete v zemi, se kterou se provádí elektronické párování, nebudete dostávat potvrzení o žití pravidelně.

Jedná se přitom o tyto země: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Izrael, Itálie, Chorvatsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Švédsko, Švýcarsko, Španělsko, Maďarsko a Spojené království.

Jestliže jste obdrželi rozhodnutí o změně výše důchodu bez formuláře potvrzení o žití, nemusíte tento rok potvrzení o žití předkládat. V takovém případě nemusíte už nic dalšího dělat.

a) Obdrželi jste poštou Potvrzení o žití

Jestliže jste obdrželi formulář Potvrzení o žití poštou, zkontrolujte prosím informace v části A. Zde jsou uvedeny všechny informace, které o vás víme. Pokud budou tyto informace správné, podepište prosím sami část A formuláře Potvrzení o žití, nechte si formulář potvrdit úředním orgánem (část B) a potom jej zašlete zpět na adresu Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Přesné kontaktní údaje naleznete na konci tohoto dokumentu.

Potvrzení o žití zasílejte zpět na Důchodový servis nejpozději do 14. října 2022.

b) Do poloviny srpna 2022 jste neobdrželi formulář potvrzení o žití

Jestliže ani v polovině srpna 2022 stále nemáte vyrozumění o úpravě důchodu a formulář Potvrzení o žití, můžete si formulář Potvrzení o žití stáhnout sami z centra stahování dokumentů Důchodového servisu. Klepnutím se dostanete ke svému formuláři.

Vyplňte Potvrzení o žití, podepište ho vlastní rukou a nechte si formulář potvrdit úředním orgánem. Potom nám Potvrzení o žití zašlete na adresu Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Přesné kontaktní údaje naleznete na konci tohoto dokumentu.

Jestliže vaše potvrzení o žití neobdržíme nejpozději do 14. října 2022, bude výplata důchodu pozastavena!

c) Osoba oprávněná k výplatě důchodu není schopna sama vyplnit a podepsat formulář Potvrzení o žití

Jestliže si osoba oprávněná k výplatě důchodu nedokáže sama vyplnit formulář Potvrzení o žití, protože nemůže psát/neumí psát, musí společně s Potvrzením o žití předložit ověření.

Jestliže osoba oprávněná k výplatě důchodu nemůže ze zdravotních důvodů sama vyplnit Potvrzení o žití, musí se v části B vyplnit identifikační údaje o osobě, která jednala s úředním orgánem. K Potvrzení o žití se musí přiložit příslušný doklad (například lékařské potvrzení).

d) Co dělat, jestliže osoba oprávněná k výplatě důchodu zemřela

V co nejkratší době laskavě zašlete Důchodovému servisu informaci o datu úmrtí.

Jestliže to pro vás bude schůdné, použijte formulář pro informování o změnách Důchodového servisu.

Kontaktní údaje:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Německo

Telefon: +49 (0)221 5692-777
Fax: +49 (0)69 6530 1510 865
E-mail:
LB2022@deutschepost.de