Zum Seiteninhalt

Pokyny k Potvrzení o žití 2021

Pokud máte nárok na německý důchod a žijete v zahraničí, pravděpodobně znáte každoroční potvrzení o žití, které obdržíte nejdříve v červnu a jehož originál budete muset podepsat a zaslat zpět na důchodový servis společnosti Deutsche Post AG.

Vlivem koronaviru došlo na celém světě k zásadnímu omezení svobody pohybu osob, stejně jako k omezení provozní doby úřadů, bank a dalších orgánů pro veřejnost. Jelikož jsou tímto možnosti ověření potvrzení o žití značně omezeny, přistoupily německé orgány důchodového pojištění po dohodě s důchodovým servisem Deutsche Post AG stejně jako v roce 2020 na zjednodušený postup vyřízení potvrzení o žití v roce 2021 (viz odstavce a-c)

Pokyn: Jestliže žijete v zemi, se kterou se provádí elektronické porovnání, potom vám není potvrzení o žití zasíláno pravidelně.

Jedná se přitom o tyto země: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Izrael, Itálie, Chorvatsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Švédsko, Švýcarsko a Španělsko

Jestliže jste obdrželi rozhodnutí o změně výše důchodu bez formuláře potvrzení o žití, nemusíte tento rok potvrzení o žití předkládat. V takovém případě už nemusíte dělat nic dalšího.

a) Potvrzení o žití vám bylo zasláno poštou

Jestliže vám byl poštou již zaslán formulář potvrzení o žití, zkontrolujte údaje v části A. Tam jsou uvedeny všechny informace, které o vás známe. Jestliže budou tyto informace správné, podepište vlastní rukou potvrzení o žití a odešlete ho zpět na tuto adresu: Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Přesné kontaktní údaje naleznete na konci těchto pokynů.

Zašlete prosím potvrzení o žití zpět na důchodový servis nejpozději do 15. října 2021.

b) Potvrzení o žití k vám nedorazí do poloviny srpna 2021

Jestliže neobdržíte formulář Potvrzení o žití ani do poloviny srpna 2021, můžete si ho sami stáhnout v centru pro stahování na webové stránce Důchodového Servisu. Přístup k Vašemu formuláři získáte zde.

Vyplňte formulář Potvrzení o žití a podepište ho vlastní rukou. Potom ho pošlete zpět na tuto adresu: Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Přesné kontaktní údaje naleznete na konci těchto pokynů.

Pokud Vaše potvrzení o žití neobdržíme nejpozději do 15. října 2021, bude výplata důchodu pozastavena!

c) Osoby s oprávněním k výplatě starobního důchodu, které nejsou s to samy vyplnit a podepsat Potvrzení o žití

Jestliže osoba s oprávněním k výplatě starobního důchodu momentálně není schopna sama vyplnit Potvrzení o žití, může za ni formulář vyplnit a podepsat také rodinný příslušník nebo zmocněná osoba.

V takovém případě bychom rádi požádali osobu, která vyplní údaje o osobě s oprávněním k výplatě starobního důchodu a podepíše ji v jejím zastoupení, aby připojila také údaje o své osobě (jméno a příjmení, datum narození, rodné příjmení, adresa).

Jestliže osoba s oprávněním k výplatě starobního důchodu zemřela, rádi bychom vás požádali o co nejrychlejší sdělení data úmrtí. Jestliže to pro vás bude schůdné, použijte k tomu formulář pro informování o změnách Důchodového Servisu.

Kontaktní údaje:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Německo

Telefon: +49 (0)221 5692-777
Fax: +49 (0)69 65301510-865
E-mail:
LB2021@deutschepost.de