Zum Seiteninhalt

Указания към удостоверението за живот 2021 г.

Ако имате право на германска пенсия и живеете в чужбина, вероятно сте запознати с годишното удостоверение за живот, което ще получите след месец юни, и трябва да изпратите подписания оригинал обратно на Deutsche Post AG Пенсионна служба (Renten Service).

Поради корона вируса, свободата на движение на хора и общественият трафик в органите, банките и други места са силно ограничени по целия свят. Тъй като по този начин възможностите за потвърждение на удостоверението за живот са силно ограничени, германските доставчици на пенсионно осигуряване и Deutsche Post AG, Renten Service договориха опростени условия за удостоверението за живот 2021 както и през 2020 г. (виж части а - в)

Указание: Ако живеете в страна, с която се извършва електронно изравняване, няма да получавате редовно удостоверение за живот.

Тук става дума за следните страни: Белгия, България, Дания, Финландия, Израел, Италия, Хърватия, Люксембург, Холандия, Австрия, Полша, Швеция, Швейцария и Испания

Ако сте получили уведомление за корекция на пенсията без формуляра за удостоверение за живот, през тази година не се изисква удостоверение за живот. Не трябва да правите нищо повече.

а) Получили сте удостоверението за живот по пощата

Ако сте получили формуляра за удостоверение за живот по пощата, моля, проверете информацията в част А. Там ще намерите цялата информация, която знаем за вас. Ако тя е правилна, моля, подпишете сами удостоверението за живот и го изпратете обратно на Deutsche Post AG, клон на Renten Service, 04078 Лайпциг. Точните данни за връзка ще намерите в края на тази информация.

Моля постарайте се да изпратите удостоверението за живот не по-късно от 15. октомври 2021 г. на Renten Service.

б) До средата на м август 2021 г. не сте получили удостоверение за живот

Ако до средата на август 2021 г. не сте получили формуляра за удостоверението за живот, можете сами да изтеглите удостоверението за живот от центъра за изтегляне на Renten Service. За Вашия формуляр натиснете.

Моля, попълнете удостоверението за живот и подпишете формуляра лично. Изпратете свидетелството за живот обратно на Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Лайпциг. Точните данни за връзка ще намерите в края на тази информация.

Ако Вашето удостоверение за живот не пристигне при нас до 15. октомври 2021 г., изплащането на Вашата пенсия ще бъде спряно!

в) Пенсионери, които не могат сами да попълнят и подпишат свидетелството за живот

Ако лицето, което има право на пенсия, в момента не е в състояние лично да попълни свидетелството за живот, тогава роднина или упълномощено лице също може да попълни и подпише формуляра.

В този случай молим лицето, което въвежда данните на лицето, което има право на пенсия и подписва удостоверение за живот от негово име, да предостави информация за тях (Име и фамилия, дата на раждане, име при раждането, адрес).

Ако лицето, което има право на пенсия, е починало, ние молим датата на смъртта да бъде съобщена възможно най-бързо. Ако имате възможност, ползвайте за целта уведомлението за изменение на Renten Service.

Контакт:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Германия

Телефон: +49 (0)221 5692-777
Факс: +49 (0)69 65301510-865
Електронна поща:
LB2021@deutschepost.de