Zum Seiteninhalt

Informacije u vezi s potvrdom o životu 2021.

Ukoliko ste korisnik njemačke penzije i živite u inostranstvu, vjerovatno ste upoznati s godišnjom potvrdom o životu koju ćete dobiti od juna, a original ćete morati potpisati i poslati nazad na adresu Deutsche Post AG Renten Service.

Zbog situacije sa korona virusom, širom svijeta je veoma ograničena sloboda kretanja, kako pojedinaca, tako i u slučaju posjeta državnim organima, bankama i ostalim mjestima. Pošto je zbog toga ograničena i mogućnost dobivanja Potvrde o životu, njemački nosioci osiguranja i Deutsche Post AG, Penzijski servis, dogovorili su se, kao i za godinu 2020., o pojednostavljenju u vezi s Potvrdom o životu za 2021. godinu (vidjeti odjeljke a – c)

Napomena: Ukoliko živite u zemlji s kojom se sprovodi usklađivanje elektronskim putem, ne dobivate redovno Potvrdu o životu.

U pitanju su sljedeće zemlje: Belgija, Bugarska, Danska, Finska, Izrael, Italija, Hrvatska, Luksemburg, Holandija, Austrija, Poljska, Švedska, Švicarska i Španija

Ukoliko ste dobili saopštenje o prilagođavanju penzije bez obrasca Potvrde o životu, to znači da Potvrda o životu za tu godinu nije potrebna. U tom slučaju nije potrebno ništa više da uradite.

a) Potvrda o životu vam je stigla poštom

Ukoliko ste obrazac Potvrde o životu dobili poštom, provjerite navode u odjeljku A. U njemu ćete naći sve informacije koje su nam o vama poznate. Ukoliko su ove informacije tačne, molimo vas da svojeručno potpišete Potvrdu o životu i pošaljete je nazad na adresu Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Detaljne informacije za kontakt pronaći ćete na kraju ovog dopisa.

Molimo vas pošaljite Penzijskom fondu potvrdu o životu najkasnije do 15. oktobra 2021.

b) Potvrdu o životu niste dobili do sredine avgusta 2021. godine

Ukoliko obrazac Potvrde o životu ne dobijete do sredine avgusta 2021. godine, možete je i sami preuzeti u Centru za preuzimanje Penzijskog servisa. Ovdje možete pronaći vaš obrazac.

Molimo vas da popunite Potvrdu o životu i potpišete je svojeručno. Potvrdu o životu pošaljite nazad na adresu Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Detaljne informacije za kontakt pronaći ćete na kraju ovog dopisa.

Ukoliko ne dobijemo vašu potvrdu o životu najkasnije do 15. oktobra 2021. godine, isplata vaše penzije će biti obustavljena!

c) Penzioneri koji nisu u stanju da sami popune i potpišu Potvrdu o životu

Kada osoba koja prima penziju trenutno nije u stanju da sama popuni Potvrdu o životu, obrazac može da popuni i potpiše član porodice ili ovlašteno lice.

U tom slučaju molimo osobu koja unosi podatke o nosiocu prava na penziju i u svojstvu zastupnika potpisuje Potvrdu o životu, da navede i svoje podatke o ličnosti (ime i prezime, datum rođenja, djevojačko prezime, adresu).

Ukoliko je nosilac prava na penziju preminuo, molimo vas da nam što prije proslijedite datum smrti.
Ako ste u mogućnosti da to uradite, molimo vas da koristite obrazac Penzijskog servisa za obavještenje o promjeni.

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Njemačka

Telefon: +49 (0)221 5692-777
Telefaks: +49 (0)69 65301510-865
E-pošta: LB2021@deutschepost.de