Zum Seiteninhalt

Napomena vezana za Potvrdu o životu 2022

Pažnja! Potvrda o životu u 2022. godini ponovo je potrebna!

Ukoliko ste korisnik njemačke penzije i živite u inostranstvu, svake godine dobivate Potvrdu o životu, koja se šalje od juna mjeseca. Ovu potvrdu treba potpisati, zatim da vam je potvrde organi vlasti i originalnu verziju poslati nazad na adresu Deutsche Post AG Renten Service.

Napomena: Ako živite u zemlji u kojoj je urađeno elektronsko prilagođavanje, nećete redovno dobijati potvrdu o životu.

Ovdje se radi o slijedećim zemljama: Belgija, Bugarska, Danska, Finska, Francuska, Izrael, Italija, Hrvatska, Luksemburg, Holandija, Austrija, Poljska, Švedska, Švicarska, Španija, Mađarska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Ukoliko ste dobili saopštenje o prilagođavanju penzije bez obrasca Potvrde o životu, to znači da Potvrda o životu za tu godinu nije potrebna. U tom slučaju ne trebate ništa više uraditi.

a) Dobili ste Potvrdu o životu putem pošte

Ako ste dobili obrazac Potvrde o životu putem pošte, provjerite navode u dijelu A. Tu se nalaze sve informacije koje imamo o Vama. Ako su ove informacije tačne, molimo Vas da svojeručno potpišete Potvrdu o životu u dijelu A i nakon ovjere od strane odgovarajućeg državnog tijela (dio B) pošaljete na adresu Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Detaljne podatke za kontakt možete pronaći na kraju ove informacije.

Molimo Vas pošaljite Penzijskom fondu potvrdu o životu najkasnije do 14. oktobra 2022.

b) Potvrda o životu Vam nije poslata do sredine avgusta 2022

Ukoliko niste dobili saopštenje o usklađivanju penzije i obrazac za potvrdu o životu do polovine avgusta 2022. godine, Potvrdu o životu možete i sami preuzeti iz centra za preuzimanje na internet stranici penzijskog fonda. Ovdje možete pronaći svoj obrazac.

Molimo Vas da popunite Potvrdu o životu, svojeručno je potpišete i odnesete na ovjeru od strane odgovarajućeg državnog organa. Pošaljite Potvrdu o životu na adresu Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Detaljne podatke za kontakt možete pronaći na kraju ove informacije.

Ukoliko ne dobijemo Vašu potvrdu o životu najkasnije do 14. oktobra 2022. godine, isplata Vaše penzije će biti obustavljena!

c) Osoba koja je nosilac prava na penziju nije u stanju sama popuniti i potpisati potvrdu o životu

Ako osoba koja je nosilac prava na penziju, zbog gubitka sposobnosti pisanja, nije u stanju sama popuniti Potvrdu o životu, uz Potvrdu o životu mora se priložiti i potvrda o tome.

Ako osoba koja je nosilac prava na penziju iz zdravstvenih razloga nije u stanju sama popuniti Potvrdu o životu, u dijelu B treba navesti osobu koja je Potvrdu o životu donijela državnom organu na ovjeru. Odgovarajući dokaz (npr. opravdanje od lekara) mora se priložiti Potvrdi o životu.

e) Ako je osoba s pravom na penziju preminula

Molimo da što prije moguće pošaljete Penzijskom fondu datum smrti. 

Ako ste u mogućnosti to uraditi, molimo Vas koristite obavještenje o promjeni Penzijskog fonda:

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Njemačka

Telefon: +49 (0)221 5692-777
Telefaks: +49 (0)69 6530 1510 865
E-pošta: LB2022@deutschepost.de