Information om levnadsintyg 2020

Om du som är berättigad till en tysk pensionsförmån bor utomlands känner du antagligen till det årliga levnadsintyget som du får i juni/juli och sedan undertecknar och får bekräftat av en myndighet/organ, innan du skickar det till Deutsche Post AG, Renten Service i original.

Information: Om du bor i ett land där en elektronisk avstämning görs får du inte regelbundet något levnadsintyg.

Det handlar om följande länder: Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Israel, Italien, Kroatien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Polen, Sverige, Schweiz och Spanien

Om du alltså har fått ett meddelande om pensionsjustering utan levnadsintygformuläret krävs det inte något levnadsintyg i år. Du behöver då inte göra något mer.

På grund av coronaviruset är globalt både den enskildes rörelsefrihet och allmänhetens tillträde till myndigheter, banker och andra organ kraftigt inskränkta. Eftersom möjligheterna att få ett levnadsintyg bekräftat därför är kraftigt begränsade, har de tyska pensionsförsäkringsleverantörerna och Deutsche Post AG, Renten Service enats om följande förenklingar för levnadsintyget 2020:

a) Du har fått ditt levnadsintyg per post

Om du har fått formuläret för levnadsintyget per post, kontrollera informationen i del A. Där hittar du all information som vi har om dig. Om denna information är korrekt, vänligen underteckna levnadsintyget egenhändigt och skicka tillbaka det till Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Exakta kontaktuppgifter återfinns i slutet av denna information.

Vänligen försök att skicka levnadsintyget till Renten Service senast i mitten av november 2020.

b) Du har inte fått något levnadsintyg i mitten av augusti 2020

Om du inte har fått något levnadsintyg i mitten av augusti 2020 kan du också ladda ner levnadsintyget  själv från Renten Services nedladdningscenter. Här kommer du till ditt formulär.

Fyll i levnadsintyget och signera egenhändigt formuläret. Skicka tillbaka levnadsintyget till Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Exakta kontaktuppgifter återfinns i slutet av denna information. Om vi inte får ditt levnadsintyg i tid kommer din pensionsutbetalning att hållas inne till slutet av december 2020!

c) Pensionsberättigade som inte kan fylla i och underteckna levnadsintyget själva

Om den som är pensionsberättigad för närvarande inte kan fylla i levnadsintyget själv, kan även en släkting eller ett ombud fylla i och underteckna formuläret.

I det fallet ber vi den person som för in uppgifterna om den som är pensionsberättigad och undertecknar levnadsintyget på uppdrag av denne att lämna information om sig själv (för- och efternamn, adress, eventuellt ytterligare kontaktuppgifter).

Om den som är pensionsberättigad har avlidit ber vi att datumet för dödsfallet meddelas så snabbt som möjligt. Om det är möjligt för dig, använd ändringsmeddelandet från Renten Service:

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Tyskland

Telefon: +49 (0)221 5692-777
Fax: +49 (0)69 65301510-865
E-post:
LB2020RentS.Leipzig@deutschepost.de