Wskazówki dotyczące oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych 2020

Jeżeli mieszkając za granicą, są Państwo uprawnieni do pobierania niemieckich świadczeń emerytalnych, zapewne znają już Państwo coroczne oświadczenie o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych, które otrzymują Państwo w czerwcu/lipcu, a które przed odesłaniem do serwisu emerytalnego Deutsche Post AG w oryginale należy podpisać i przekazać do potwierdzenia przez odpowiedni urząd/jednostkę.

Wskazówka: Jeżeli mieszkają Państwo w kraju, w którym prowadzona jest elektroniczna synchronizacja danych, nie będą Państwo otrzymywać oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych regularnie.

Chodzi tu o następujące kraje: Belgia, Bułgaria, Dania, Finlandia, Izrael, Włochy, Chorwacja, Luksemburg, Holandia, Austria, Polska, Szwecja, Szwajcaria i Hiszpania

W przypadku otrzymania informacji o dostosowaniu świadczeń emerytalnych bez formularza oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych oznacza to, że oświadczenie o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych nie jest wymagane. W takim przypadku nie trzeba podejmować żadnych czynności.

Z powodu koronawirusa na całym świecie obowiązują ograniczenia przemieszczania się, jak również publicznego dostępu do urzędów, banków i innych instytucji. Ponieważ tym samym mocno ograniczone są możliwości potwierdzenia oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych, niemieckie zakłady ubezpieczeń emerytalnych oraz serwis emerytalny Deutsche Post AG uzgodniły uproszczoną procedurę dotyczącą oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych 2020:

a) Oświadczenie o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych zostało wysłane pocztą

Jeżeli formularz oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych został wysłany pocztą, prosimy o sprawdzenie danych w części A. Znajdą tam Państwo wszystkie informacje, które posiadamy na Państwa temat. Jeżeli dane się zgadzają, prosimy o własnoręczne podpisanie oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych i odesłanie na adres Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Dokładne dane kontaktowe znajdą Państwo na końcu niniejszego powiadomienia.

Prosimy o przekazanie oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych do połowy listopada 2020 r. do działu Renten Service.

b) Do połowy sierpnia 2020 r. nie otrzymali Państwo oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych

Jeżeli do połowy sierpnia 2020 r. nie otrzymali Państwo formularza oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych, oświadczenie to można pobrać samodzielnie z centrum pobrań serwisu emerytalnego. Tutaj przejdą Państwo do swojego formularza.

Prosimy o wypełnienie i własnoręczne podpisanie oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych. Prosimy o odesłanie oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych na adres Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Dokładne dane kontaktowe znajdą Państwo na końcu niniejszego powiadomienia. W przypadku braku dostarczenia oświadczenia w terminie wypłata świadczeń emerytalnych zostanie wstrzymana z końcem grudnia 2020 r.!

c) Osoby uprawnione do pobierania świadczeń emerytalnych, które nie są w stanie samodzielnie wypełnić i podpisać oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych

Jeżeli osoba uprawniona do pobierania świadczeń emerytalnych nie jest w stanie samodzielnie wypełnić i podpisać oświadczenia o ciągłym prawie do pobierania świadczeń emerytalnych, w zastępstwie formularz może wypełnić i podpisać również członek rodziny lub upoważniona osoba.

W tym wypadku prosimy, aby osoba wypełniająca dane za osobę uprawioną do pobierania świadczeń emerytalnych i podpisująca oświadczenie w zastępstwie podała swoje dane (imię i nazwisko, adres, ew. dodatkowe dane kontaktowe).

W przypadku śmierci osoby uprawnionej do pobierania świadczeń emerytalnych prosimy o jak najszybsze przekazanie daty zgonu. Jeśli jest to możliwe, prosimy o skorzystanie z opcji powiadomienia o zmianie dostępnej na stronie serwisu emerytalnego.

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Niemcy

Telefon: +49 (0)221 5692-777
Telefaks: +49 (0)69 65301510-865
E-mail:
LB2020RentS.Leipzig@deutschepost.de