Merknader om livssertifikat for 2020

Hvis du som pensjonsberettiget hos en tysk pensjonsyter bor i utlandet, kjenner du formodentlig det årlige livssertifikatet du mottar i juni/juli, og som du underskriver og får formelt attestert, før du returnerer originaleksemplaret til Deutsche Post AG, Renten Service.

Merknad: Hvis du bor i et land som det er innført en elektronisk avstemming med, mottar du normalt ikke et livssertifikat.

Dette gjelder følgende land: Belgia, Bulgaria, Danmark, Finland, Israel, Italia, Kroatia, Luxemburg, Nederland,  Spania, Sveits, Sverige og Østerrike.

Hvis du også har mottatt en melding om pensjonsjustering uten livssertifikatskjemaet, er det ikke nødvendig med et livssertifikat i inneværende år. Da behøver du ikke foreta deg noe mer.

På grunn av koronaviruset er både enkeltpersoners bevegelsesfrihet og publikumstrafikk på offentlige kontorer, i banker og lignende sterkt begrenset. Ettersom mulighetene for attestering av et livssertifikat er sterkt begrenset, har de tyske pensjonsforsikringstilbyderne og Deutsche Post AG, Renten Service blitt enige om å forenkle livssertifikatet for 2020:

a) Du har mottatt livssertifikatet i posten

Når du har mottatt skjemaet for livssertifikatet i posten, må du kontrollere opplysningene i del A. Der finner du all informasjon vi har om deg. Hvis disse stemmer, skriver du under livssertifikatet selv og returnerer det til Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Nøyaktige kontaktdata finner du på slutten av dette skrivet.

Forsøk å sende livssertifikatet til Renten Service innen midten av november 2020.

b) Livssertifikatet foreligger ikke innen midten av august 2020

Hvis du ikke har mottatt livssertifikatskjemaet innen midten av august 2020, kan du laste ned livssertifikatet fra nedlastingssiden hos pensjonstjenesten. Her kommer du til skjemaet.

Vennligst fyll ut livssertifikatet og skriv under skjemaet selv. Returner livssertifikatet til Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Nøyaktige kontaktdata finner du på slutten av dette skrivet. Hvis vi ikke mottar livssertifikatet ditt i tide, blir pensjonsutbetalingen stanset i slutten av desember 2020!

c) Pensjonsberettigede som ikke er i stand til å fylle ut og skrive under livssertifikatet selv

Hvis den pensjonsberettigede personen for øyeblikket ikke er i stand til å fylle ut livssertifikatet selv, kan en slektning eller person med fullmakt fylle ut og skrive under skjemaet.

I dette tilfellet ber vi om personalia (for- og etternavn, adresse, eventuelle andre kontaktdata) fra personen som registrerer informasjonen om pensjonsberettigelsen og skriver under livssertifikatet.

Hvis den pensjonsberettigede har avlidd, ønsker vi at du snarest mulig gjør oss kjent med datoen for dødsfallet. Så vidt mulig ber vi om at du benytter endringsmeldingen hos pensjonstjenesten.

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Tyskland

Telefon: +49 (0)221 5692-777
Telefaks: +49 (0)69 65301510-865
E-post:
LB2020RentS.Leipzig@deutschepost.de