Υποδείξεις για τη Βεβαίωση Ζωής 2020

Εάν διαμένετε στο εξωτερικό και είστε δικαιούχος γερμανικής συνταξιοδοτικής παροχής, τότε πιθανόν γνωρίζετε την ετήσια Βεβαίωση Ζωής, την οποία λαμβάνετε τον Ιούνιο/Ιούλιο και στη συνέχεια υπογράφετε, καθώς και επικυρώνετε από μια δημόσια αρχή/υπηρεσία, προτού την αποστείλετε πίσω στην Deutsche Post AG, στην Υπηρεσία Συντάξεων στο πρωτότυπο.

Υπόδειξη: Εάν διαμένετε σε μια χώρα, με την οποία πραγματοποιείται ηλεκτρονική διασταύρωση, τότε δεν λαμβάνετε τακτικά Βεβαίωση Ζωής.

Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για τις παρακάτω χώρες: Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Φινλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία, Σουηδία, Ελβετία και Ισπανία

Εάν λάβετε δηλαδή μια ειδοποίηση προσαρμογής της σύνταξης χωρίς το έντυπο της Βεβαίωσης Ζωής, δεν θα απαιτείται Βεβαίωση Ζωής για το έτος αυτό. Στην περίπτωση αυτή, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα περαιτέρω.

Λόγω του κορωνοϊού είναι παγκοσμίως πολύ περιορισμένη τόσο η ελευθερία κυκλοφορίας, όσο και η δημόσια κυκλοφορία σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και άλλες υπηρεσίες. Επειδή, εξαιτίας των παραπάνω, η δυνατότητα επικύρωσης της Βεβαίωσης Ζωής είναι πολύ περιορισμένη, οι γερμανικοί φορείς συνταξιοδοτικής ασφάλισης και η Deutsche Post AG, Υπηρεσία Συντάξεων, έχουν εφαρμόσει απλοποιημένες διαδικασίες για τη Βεβαίωση Ζωής 2020:

α) Έχετε παραλάβει τη Βεβαίωση Ζωής με το ταχυδρομείο

Εάν έχετε παραλάβει το έντυπο της Βεβαίωσης Ζωής με το ταχυδρομείο, ελέγξτε τα στοιχεία στο Μέρος A. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες, οι οποίες είναι γνωστές σχετικά με εσάς. Εάν τα στοιχεία είναι σωστά, υπογράψτε ιδιόχειρα τη Βεβαίωση Ζωής και στείλτε την πίσω στη διεύθυνση Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig (Deutsche Post AG, υποκατάστημα Υπηρεσίας Συντάξεων). Μπορείτε να βρείτε τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος της παρούσας πληροφόρησης.

Προσπαθήστε να διαβιβάσετε τη βεβαίωση ζωής στην Υπηρεσία Συντάξεων έως τα μέσα Νοεμβρίου 2020.

β) Δεν έχετε παραλάβει τη Βεβαίωση Ζωής μέχρι τα μέσα Αυγούστου 2020

Εάν δεν έχετε παραλάβει το έντυπο της Βεβαίωσης Ζωής μέχρι τα μέσα Αυγούστου 2020, μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τη Βεβαίωση Ζωής οι ίδιοι από το κέντρο λήψης αρχείων της Υπηρεσίας Συντάξεων. Εδώ μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο έντυπό σας.

Συμπληρώστε τη Βεβαίωση Ζωής και υπογράψτε το έντυπο ιδιόχειρα. Στείλτε τη Βεβαίωση Ζωής πίσω στη διεύθυνση Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig (Deutsche Post AG, υποκατάστημα Υπηρεσίας Συντάξεων). Μπορείτε να βρείτε τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος της παρούσας πληροφόρησης. Εάν δεν λάβουμε έγκαιρα τη βεβαίωση ζωής, η πληρωμή της σύνταξής σας θα αναβληθεί για το τέλος Δεκεμβρίου 2020!

γ) Δικαιούχοι σύνταξης που δεν είναι σε θέση να συμπληρώσουν και να υπογράψουν οι ίδιοι τη Βεβαίωση Ζωής

Εάν το πρόσωπο που δικαιούται τη σύνταξη δεν είναι τη στιγμή εκείνη σε θέση να συμπληρώσει μόνο του τη Βεβαίωση Ζωής, μπορεί εναλλακτικά να συμπληρώσει και να υπογράψει επίσης το έντυπο ένα συγγενικό πρόσωπο ή ένα πληρεξούσιο πρόσωπο.

Στην περίπτωση αυτή, ζητούμε από το πρόσωπο που θα συμπληρώσει τα στοιχεία του δικαιούχου σύνταξης και θα υπογράψει τη Βεβαίωση Σύνταξης αντ' αυτού, να συμπληρώσει και τα δικά του στοιχεία (όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, ενδεχ. περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας).

Εάν το πρόσωπο που δικαιούται τη σύνταξη έχει αποβιώσει, παρακαλούμε να δηλώσετε την ημερομηνία θανάτου το συντομότερο δυνατόν. Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε την ειδοποίηση τροποποίησης της Υπηρεσίας Συντάξεων.

Επικοινωνία:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 (0)221 5692-777
Φαξ: +49 (0)69 65301510-865
Email:
LB2020RentS.Leipzig@deutschepost.de