Opmerking bij de Verklaring van in leven zijn 2020

Als u recht hebt op een Duits pensioen en niet in Duitsland woont, dan bent u waarschijnlijk wel bekend met de jaarlijkse Verklaring van in leven zijn. Deze verklaring ontvangt u in juni of juli en dient u te ondertekenen en te laten verifiëren door een ambtenaar/instantie voordat u de originele verklaring terugstuurt aan de Renten Service (pensioendienst) van Deutsche Post AG.

Opmerking:  Als u in een land woont waarmee een digitale uitwisseling is, dan ontvangt u niet steeds een Verklaring van in leven zijn.

Het gaat hier om de volgende landen: België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Israël, Italië, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Zweden, Zwitserland en Spanje

Als u dus geen formulier Verklaring van in leven zijn hebt ontvangen bij het Bericht pensioenaanpassing, dan is een Verklaring van in leven zijn dit jaar niet nodig. U hoeft dan verder niets te doen.

Door het coronavirus zijn wereldwijd reisbeperkingen opgelegd en zijn (overheids-)instanties en banken beperkt toegankelijk. Omdat daarom de mogelijkheden tot het verifiëren van een Verklaring van in leven zijn beperkt, hebben de pensioenfondsen en de Renten Service (pensioendienst) van Deutsche Post AG de processen rondom de Verklaring van in leven zijn 2020 vereenvoudigd:

a) De Verklaring van in leven zijn is per post aan u gestuurd

Als u de Verklaring van in leven zijn per post hebt ontvangen, controleert u dan de gegevens in deel A. Daarin staan de gegevens die bij ons van u bekend zijn. Zijn deze gegevens juist, onderteken dan de Verklaring van in leven zijn en stuur deze retour aan Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service (afdeling pensioendienst), 04078 Leipzig. De contactgegevens vindt u onderaan deze instructies.

Wilt u zorgen dat de Verklaring van in leven zijn uiterlijk half november 2020 bij de Renten Service binnen is?

b) U hebt halverwege augustus 2020 nog geen Verklaring van in leven zijn ontvangen

Als u halverwege augustus 2020 nog geen Verklaring van in leven zijn hebt ontvangen, kunt u deze verklaring ook zelf downloaden vanaf het downloadcentrum van de Renten Service (pensioendienst). Hier vindt u het formulier.

Vul de Verklaring van in leven zijn in en onderteken het formulier. Stuur de Verklaring van in leven zijn terug aan Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service (afdeling pensioendienst), 04078 Leipzig. De contactgegevens vindt u onderaan deze instructies. Als wij deze verklaring niet op tijd van u ontvangen, wordt de uitbetaling van uw pensioen eind december 2020 stopgezet.

c) De pensioengerechtigde is zelf niet in staat de Verklaring van in leven zijn in te vullen en te ondertekenen

Als de pensioengerechtigde zelf niet in staat is de Verklaring van in leven zijn in te vullen, kan een familielid of een door de pensioengerechtigde gevolmachtigde persoon het formulier invullen en ondertekenen.

In dat geval moet de persoon die de gegevens invult en de Verklaring van in leven zijn ondertekent in naam van de pensioengerechtigde, zijn of haar persoonsgegevens in te vullen (voor- en achternaam, adres, eventuele andere contactgegevens).

Als de pensioengerechtigde is overleden, moet de datum van overlijden zo snel mogelijk aan ons worden doorgegeven. Gebruik daarvoor, als dat voor u mogelijk is, het wijzigingsformulier van de Renten Service (pensioendienst).

Contact:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Duitsland

Telefoon: +49 (0)221 5692-777
Fax: +49 (0)69 65301510-865
E-mail:
LB2020RentS.Leipzig@deutschepost.de