Bemærkninger til livscertifikatet 2020

Hvis du bor i udlandet og modtager tysk pensionsydelse, kender du sandsynligvis til det årlige livscertifikat, du modtager i jun/juli, og underskriver og får det bekræftet af en myndighed/et organ, før du returnerer det til Deutsche Post AG, Renten Service, i original.

Bemærk: Hvis du bor i et land, hvor der gennemføres elektronisk sammenligning, modtager du ikke et livscertifikat regelmæssigt.

Dette er følgende lande: Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Israel, Italien, Kroatien, Luxembourg, Holland, Østrig, Polen, Sverige, Schweiz og Spanien

Hvis du har modtaget en pensionsjusteringsmeddelelse uden livscertifikatsskemaet, kræves der ikke et livscertifikat i år. I så tilfælde behøver du ikke at foretage dig yderligere.

På grund af corona-virussen er både friheden for enkeltpersoner og den offentlige trafik til myndigheder, banker og andre steder alvorligt begrænset over hele verden. Eftersom mulighederne for at bekræfte et livscertifikat således er meget begrænsede, har de tyske pensionsforsikringsinstitutioner og Deutsche Post AG, Renten Service aftalt forenklinger af livscertifikatet 2020:

a) Du har modtaget dit livscertifikat pr. post

Hvis du har modtaget livscertifikatformularen pr. post, skal du kontrollere oplysningerne i del A. Her finder du alle de oplysninger, vi har om dig.  Hvis disse er korrekte, skal du selv underskrive livscertifikatet og sende det tilbage til Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, D-04078 Leipzig. Du finder de nøjagtige kontaktoplysninger i slutningen af denne skrivelse.

Fremsend venligst leveattest til Renten Service inden midten af november 2020.

b) Du har ikke modtaget et livscertifikat før medio august 2020

Hvis du ikke har modtaget livscertifikatskemaet medio august 2020, kan du også downloade livscertifikatet i downloadcentret hos pensionstjenesten. Her kommer du til formularen.

Udfyld livscertifikatet, og selv underskriv formularen. Returner livscertifikatet til Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, D-04078 Leipzig. Du finder de nøjagtige kontaktoplysninger i slutningen af denne skrivelse. Du finder de nøjagtige kontaktoplysninger i slutningen af denne skrivelse. Hvis leveattest ikke fremsendes rettidigt, ophører pensionsudbetalingen ved udgangen af december 2020!

c) Personer, der ikke er i stand til selv at udfylde og underskrive livscertifikatet

Hvis den person, der har ret til pension, i øjeblikket ikke er i stand til selv at udfylde livscertifikatet, kan en pårørende eller en autoriseret person også udfylde og underskrive formularen.

I så tilfælde beder vi den person, der indtaster oplysningerne om vedkommende, som har ret til en pension, og underskriver livscertifikatet på vegne af vedkommende, om at tilvejebringe oplysninger om sig selv (for- og efternavn, adresse, evt. øvrige kontaktoplysninger).

Hvis den person, der har ret til en pension, er afgået ved døden, beder vi om, at dødsdatoen meddeles hurtigst muligt. Hvis du har mulighed for det, bedes du benytte ændringsmeddelelsen for pensionstjenesten.

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Tyskland

Telefon: +49 (0)221 5692-777
Fax: +49 (0)69 65301510-865
E-Mail:
LB2020RentS.Leipzig@deutschepost.de