Pokyny k Potvrzení o žití 2020

Jestliže jako osoba s oprávněním k výplatě německého starobního důchodu žijete v zahraničí, pak pravděpodobně znáte každoroční potvrzení o žití, které vám přijde vždy v červenu/červenci a které musíte následně podepsat a nechat si potvrdit od příslušného úřadu/oddělení, abyste mohli jeho originál odeslat zpět na Důchodový Servis Deutsche Post AG.

Pokyn: Jestliže žijete v zemi, se kterou se provádí elektronické porovnání, potom vám není potvrzení o žití zasíláno pravidelně.

Jedná se přitom o tyto země: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Izrael, Itálie, Chorvatsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Švédsko, Švýcarsko a Španělsko

Jestliže jste obdrželi rozhodnutí o změně důchodu bez formuláře Potvrzení o žití, nemusíte tento rok Potvrzení o žití předkládat. V takovém případě nemusíte už nic dalšího dělat.

Vlivem koronaviru došlo na celém světě k zásadnímu omezení svobody pohybu osob, stejně jako k omezení provozní doby úřadů, bank a dalších orgánů pro veřejnost. Protože jsou lidé v důsledku toho postaveni před řadu závažných omezení, pokud jde o ověření jejich potvrzení o žití, přistoupily německé penzijní instituce po dohodě s Důchodovým Servisem Deutsche Post AG na zjednodušeném vyřízení Potvrzení o žití v roce 2020:

a) Potvrzení o žití vám bylo zasláno poštou

Jestliže vám byl poštou již zaslán formulář potvrzení o žití, zkontrolujte údaje v části A. Tam jsou uvedeny všechny informace, které o vás známe. Jestliže budou tyto informace správné, podepište vlastní rukou potvrzení o žití a odešlete ho zpět na tuto adresu: Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Přesné kontaktní údaje naleznete na konci těchto pokynů.

Pokuste se prosím zaslat potvrzení o žití na Renten Service nejpozději do poloviny listopadu 2020.

b) Potvrzení o žití k vám nedorazí do poloviny srpna 2020

Jestliže neobdržíte formulář Potvrzení o žití ani do poloviny srpna 2020, můžete si ho sami stáhnout v centru pro stahování na webové stránce Důchodového Servisu. Přístup k Vašemu formuláři získáte zde.

Vyplňte formulář Potvrzení o žití a podepište ho vlastní rukou. Potom ho pošlete zpět na tuto adresu: Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Přesné kontaktní údaje naleznete na konci těchto pokynů. Pokud Vaše potvrzení o žití neobdržíme včas, bude výplata důchodu ke konci prosince 2020 pozastavena!

c) Osoby s oprávněním k výplatě starobního důchodu, které nejsou s to samy vyplnit a podepsat Potvrzení o žití

Jestliže osoba s oprávněním k výplatě starobního důchodu momentálně není schopna sama vyplnit Potvrzení o žití, může za ni formulář vyplnit a podepsat také rodinný příslušník nebo zmocněná osoba.

V takovém případě bychom rádi požádali osobu, která vyplní údaje o osobě s oprávněním k výplatě starobního důchodu a podepíše ji v jejím zastoupení, aby připojila také údaje o své osobě (jméno a příjmení, adresu a případně také další kontaktní údaje).

Jestliže osoba s oprávněním k výplatě starobního důchodu zemřela, rádi bychom vás požádali o co nejrychlejší sdělení data úmrtí. Jestliže to pro vás bude schůdné, použijte k tomu formulář pro informování o změnách Důchodového Servisu.

Kontaktní údaje:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Německo

Telefon: +49 (0)221 5692-777
Fax: +49 (0)69 65301510-865
E-mail:
LB2020RentS.Leipzig@deutschepost.de