Informacije u vezi s potvrdom o životu 2020.

Ukoliko živite u inostranstvu i imate pravo na penziju njemačkog Penzionog osiguranja, verovatno vam je poznata godišnja Potvrda o životu koju dobijate u junu/julu, a zatim potpisani i od strane državnog organa ovjereni original potvrde šaljete nazad Penzijskom servisu Deutsche Post AG.

Napomena: Ukoliko živite u zemlji s kojom se sprovodi usklađivanje elektronskim putem, ne dobijate redovno Potvrdu o životu.

U pitanju su sljedeće zemlje: Belgija, Bugarska, Danska, Finska, Izrael, Italija, Hrvatska, Luksemburg, Holandija, Austrija, Poljska, Švedska, Švajcarska i Španija

Ukoliko ste dobili saopštenje o prilagođavanju penzije bez obrasca Potvrde o životu, to znači da Potvrda o životu za tu godinu nije potrebna. U tom slučaju ne treba ništa više da uradite.

Zbog situacije sa korona virusom, širom svijeta je veoma ograničena sloboda kretanja, kako pojedinaca, tako i u slučaju posjeta državnim organima, bankama i ostalim mjestima. Pošto je zbog toga ograničena i mogućnost dobijanja Potvrde o životu, njemački nosioci osiguranja i Deutsche Post AG, Penzijski servis, dogovorili su se o pojednostavljenju u vezi s Potvrdom o životu za 2020. godinu:

a) Potvrda o životu vam je stigla poštom

Ukoliko ste obrazac Potvrde o životu dobili poštom, provjerite navode u odjeljku A. U njemu ćete naći sve informacije koje su nam o vama poznate. Ukoliko su ove informacije tačne, molimo vas da svojeručno potpišete Potvrdu o životu i pošaljete je nazad na adresu Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Detaljne informacije za kontakt pronaći ćete na kraju ovog dopisa.

Molimo Vas pokušajte da potvrdu o životu pošaljete do sredine novembra 2020. godine na adresu Renten Service.

b) Potvrdu o životu niste dobili do sredine avgusta 2020. godine

Ukoliko obrazac Potvrde o životu ne dobijete do sredine avgusta 2020. godine, možete je i sami preuzeti u Centru za preuzimanje Penzijskog servisa. Ovdje možete pronaći Vaš obrazac.

Molimo vas da popunite Potvrdu o životu i potpišete je svojeručno. Potvrdu o životu pošaljite nazad na adresu Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Detaljne informacije za kontakt pronaći ćete na kraju ovog dopisa. 3. Ako ne budemo na vrijeme dobili vašu potvrdu o životu, isplata Vaše penzije će biti obustavljena krajem decembra 2020. godine!

c) Penzioneri koji nisu u stanju da sami popune i potpišu Potvrdu o životu

Kada osoba koja prima penziju trenutno nije u stanju da sama popuni Potvrdu o životu, obrazac može da popuni i potpiše član porodice ili ovlašćeno lice.

U tom slučaju molimo osobu koja unosi podatke o nosiocu prava na penziju i u svojstvu zastupnika potpisuje Potvrdu o životu, da navede i svoje lične podatke (ime i prezime, adresa, eventualno i drugi podaci za kontakt).

Ukoliko je nosilac prava na penziju preminuo, molimo vas da nam što prije proslijedite datum smrti. Ako ste u mogućnosti da to uradite, molimo vas da koristite obrazac Penzijskog servisa za obavještenje o promjeni.

Kontakt:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Njemačka

Telefon: +49 (0)221 5692-777
Telefaks: +49 (0)69 65301510-865
E-pošta:
LB2020RentS.Leipzig@deutschepost.de